Vedisch

Drie modellen van Vedische astrologie

Wijzig taal    

Oordeel astrologie :

Deze vorm van astrologie heeft tot doel de verschillende aspecten van het leven en karakter van een persoon te beoordelen: hun gezondheid, levensduur, carrière, financiën, huwelijksgeluk, niveau van intelligentie, stadium van spirituele evolutie, enzovoort. Het is vergelijkbaar met de voorspellende methode, maar kijkt eerder naar algemene capaciteiten dan naar specifieke gebeurtenissen.

Het belangrijkste is dat het een ethische of spirituele kant heeft waar sommige mensen gevoelig voor zijn. Oordeelastrologie plaatst een waardeoordeel over astrologische posities. Van sommige aspecten wordt gezegd dat ze goed of slecht zijn, van sommige planetaire combinaties wordt gezegd dat ze een persoon goed of slecht, of intelligent of dom maken.Astrologie moet in staat zijn om nuttige oordelen in het leven te geven die niet mogen worden onderschat. Maar deze mogen niet simplistisch of subjectief zijn. Ze moeten gebaseerd zijn op spirituele doelen en mogen werelds succes of uiterlijk geluk niet verheerlijken als zijnde van ultieme waarde. Een grafiek kan bijvoorbeeld een ziekte aangeven. Dit is echter niet per se iets slechts. Het betekent niet noodzakelijk dat die persoon in zijn laatste leven iets kwaads heeft gedaan waarvoor hij moet boeten. Ziekte kan een belangrijk middel zijn om de ziel wakker te schudden. Daarom moeten oordelen in de astrologie met discretie worden toegepast. Hoewel we astrologisch trends en tendensen kunnen zien, mogen we de vrijheid van de ziel om innerlijk wakker te worden en haar karma te transcenderen nooit ontzeggen, zelfs als ze het uiterlijk niet kan veranderen.

Oordeel astrologie

Zowel het voorspellende als het oordelende model van astrologie hebben een fatalistische noot over hen. Voorspellende astrologie vertelt wat er met ons gaat gebeuren, alsof we geen vrije wil in het leven hebben. Oordeel-astrologie vertelt wat onze aard is, alsof er niets aan gedaan kan worden. Als we ze op een te feitelijke manier toepassen, moedigen we een fatalistische houding aan bij onze klanten. Ze zullen hun geluk of ongeluk te serieus nemen, definitief, en het vermogen tot creatieve en spirituele groei in het leven verliezen. Ze kunnen zich beledigd of gedegradeerd voelen door negatieve oordelen en voorspellingen, of gevleid worden door de positieve. Geen van beide reacties leidt tot juiste actie in het leven.

Dit fatalisme deed zich voor in de middeleeuwse westerse astrologie, die ook een veroordelend karakter had. Het was verbonden met een cultuur die geloofde in de voorbestemming van de ziel, en in een eeuwige hemel en hel. Een dergelijk fatalisme kan niet bestaan ​​in het Vedische systeem dat op karma is gebaseerd. Karma is geen lot of voorbestemming. Het is een wet van oorzaak en gevolg waarin onze huidige toestand het resultaat is van onze daden uit het verleden. We creëren ons eigen lot, maar dat doen we door de tijd, waarin wie we nu zijn al gevormd is door wat we gisteren deden.

Vedische astrologie erkent de beperkingen van karma uit het verleden, dat erg moeilijk te overwinnen kan zijn, maar het leert ons ook dat we onze toekomst kunnen veranderen. De toekomst is het resultaat van huidige acties, net zoals het heden het resultaat is van acties uit het verleden. Vedische astrologie moedigt daarom individuele inspanning aan, niet passiviteit, en daarom zijn corrigerende maatregelen zo belangrijk. Dat acties uit het verleden onze huidige toestand hebben beïnvloed, betekent niet dat we onze toestand gewoon als beperkt moeten accepteren. Het betekent dat we vandaag op een manier moeten handelen om een ​​betere toekomst en een positievere voorwaartse beweging van ons karma te verzekeren.

De voorspellende methode wordt, indien oppervlakkig toegepast, te alledaags van aard. Het kan de astroloog in een waarzegster veranderen. Het geeft mensen de indruk dat hun bestemming in het leven vaststaat en dat een goede astroloog elk mysterie kan wegnemen over wat er met hen zal gebeuren.

De Judgemental-methode kan te hard zijn. Het kan mensen het groeivermogen ontnemen. Het kan elke negativiteit in de grafiek versterken. Zelfs als de uiterlijke kaart veel zwakheden heeft, mag nooit worden vergeten dat ons innerlijke Zelf en ons ware Wezen inherent de invloeden van tijd en ruimte overstijgen. Deze methode is vooral gevaarlijk bij passieve, zelfnegatieve typen mensen die gemakkelijk geloven wat hun wordt verteld en bereid zijn iets negatiefs over zichzelf te accepteren. Het wordt vaak een self-fulfilling prophecy.

De astroloog dient zo te handelen dat hij de cliënt zijn of haar eigen beoordelingsvermogen niet ontneemt. De astroloog kan cliënten informatie of hulpmiddelen geven om mee te werken, maar ze mogen de macht over hun cliënten niet overnemen. De astroloog is niet God en de geboortehoroscoop staat zelden zo vast dat alle astrologen deze op dezelfde manier zullen interpreteren.

Related Links


• Moon Astrology and Horoscopes

• Find your yamakandam Kalam