சூரிய உதயம் சூரிய அஸ்தமனம்சூரிய உதயம் சூரியனின் மேல் மூட்டு முதல் தோற்றத்தின் நேரம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. சூரிய அஸ்தமனம் என்பது மேல் மூட்டு காணாமல் போன தருணம். ஜோதிட கணக்கீட்டிற்கு இந்த சூரிய உதயத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது. மத மற்றும் ஜோதிட நோக்கங்களுக்காக சூரியனின் வட்டின் நடுப்பகுதி கிழக்கு

அடிவானத்திற்கு மேலே எழும் நேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனைத்து திருவிழா தீர்மானங்களும் எப்போது என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு செய்யப்படுகின்றன சூரியனின் வட்டின் நடுவில் கிழக்கு அடிவானத்தில் தெரியும்.அடுத்த நாள் சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம்
அடுத்த நாள் சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம்

ஆனால் மேலே உள்ளவை விலகலை புறக்கணிக்கின்றன. ஒளிவிலகல் காரணமாக கிழக்கு அடிவானத்திற்கு கீழே இருக்கும்போது கூட சூரியன் தெரியும். இந்து சூரிய உதயம் = வானியல் சூரிய உதயம் + சூரியன் அதன் விட்டம் பாதி உயர எடுக்கும் நேரம் + ஒளிவிலகல் விளைவை நடுநிலையாக்குவதற்கு சூரியன் மேலும் உயர நேரம் எடுக்கும் நேரம்.

காலையில் சூரியன் உதிக்கும் உண்மையான நேரம் 'சூரிய உதயம் நேரம்' மற்றும் மாலை சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் 'சூரிய அஸ்தமனம் நேரம்'. பஞ்சாங்கில், சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமன நேரங்கள் நாளின் முக்கியமான நேரங்களைக் கணக்கிடுவதற்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை.

சூரிய உதயத்துடன் நாள் தொடங்குகிறது. வேலையைத் தொடங்குவது அல்லது நாளின் தொடக்கத்தில் செயல்படுத்துவது மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாகவும் புதியதாகவும் இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. சூரிய உதயத்துடன் நாள் ஆரம்பத்தில், மற்றும் மாலை சூரிய அஸ்தமனத்துடன், ஆர்த்தி, பூஜை இந்தியாவில் கடவுளை மகிழ்விக்க வழங்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் வழிபாட்டை வழங்கினால், நீங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் பெறுவீர்கள்.

உண்மையான சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமன நேரத்தை இங்கே பெறுங்கள்...

எந்த தேதிக்கும் சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் கண்டுபிடிக்கவும்

தேதி :