Pagsikat ng araw / Paglubog ng arawAng pagsikat ng araw ay tinukoy bilang oras ng unang paglitaw ng itaas na paa ng araw. Ang paglubog ng araw ay ang sandali ng pagkawala ng itaas na paa. Para sa pagkalkula ng astrological ang pagsikat ng araw na ito ay hindi maaaring gamitin. Para sa mga layuning pangrelihiyon at astrolohiya ang oras kung kailan ang gitna ng disk ng araw ay tumataas sa itaas ng silangang abot-tanaw. Ang lahat ng pagpapasiya sa pagdiriwang ay ginagawa batay sa kung kailan

ang gitna ng disk ng Araw ay makikita sa silangang abot-tanaw.Susunod na Araw Pagsikat/Paglubog ng araw
Next Day Sunrise/Sunset

Ngunit binabalewala ng nasa itaas ang repraksyon. Dahil sa repraksyon, makikita ang Araw kahit na nasa ibaba ng silangang abot-tanaw. Hindu Sunrise = Astronomical Sunrise + Oras na kinuha ng Araw upang tumaas ang kalahati ng diameter nito + Oras na kinuha ng Araw para tumaas pa upang neutralisahin ang epekto ng repraksyon.

Ang aktwal na oras kapag sumisikat ang Araw sa umaga ay 'Sunrise time' at ang aktwal na oras kapag Sunsets sa gabi ay 'Sunset time'. Sa Panchang, ang pagsikat ng araw at paglubog ng araw ay napakahalaga para sa pagkalkula ng mahahalagang oras ng araw.

Sa pagsikat ng Araw ay nagsisimula ang araw. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagsisimula ng trabaho o pag-activate sa simula ng araw ay lubos na pinagpala at sariwa. Sa simula ng araw na may pagsikat ng araw, at sa simula ng gabi na may paglubog ng araw, ang Aarti, pooja ay inaalok upang pasayahin ang Diyos sa India. Kung mag-aalay ka rin ng iyong pagsamba sa mga oras na ito ay mabibiyayaan ka ng kaligayahan at kapayapaan sa buhay.

Kunin ang aktwal na timing ng pagsikat/paglubog ng araw dito...

Hanapin ang Sunrise/Sunset para sa anumang Petsa

Petsa :