நக்ஷத்ரா / நட்சத்திரம்


இந்திய ஜோதிடத்தின் படி ராசி 360 டிகிரி கொண்டது. இதில் 27 நக்ஷத்திரங்கள் அல்லது விண்மீன்கள் உள்ளன. எனவே, ஒவ்வொரு விண்மீனின் மதிப்பும் நிலையான ஆரம்ப புள்ளியில் இருந்து அளவிடும்போது 13 டிகிரி மற்றும் 20 நிமிடங்கள் ஆகும். இந்த 27 நக்ஷத்திரங்கள் (நட்சத்திரங்கள்) ராசியின் 360 டிகிரி முழு வட்டத்தையும் நிறைவு செய்கின்றன. இல் உள்ள கிரகங்களின் போக்குவரத்து / தொடர்பு / இடை-உறவின் அடிப்படையில் ஒரு முன்னறிவிப்பு

வேறு எந்த அமைப்பின் அடிப்படையிலும் கணிக்கப்பட்ட முடிவுகளை விட நக்ஷத்திரத்துடன் தொடர்பு மிகவும் துல்லியமானது.கோயில்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் இருந்து அதைக் காணலாம். இந்திய / வேத முறைப்படி கணக்கிடப்பட்ட உங்கள் நேட்டல் விளக்கப்படத்தில் நீங்கள் பிறந்த நேரத்தில் சந்திரனின் தீர்க்கரேகை உங்களுக்குத் தெரிந்தால், 3rd நெடுவரிசை மற்றும் மேலே மற்றும் கீழே உள்ள வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு மதிப்புகளுக்கு இடையில் இருக்கும் வரை கீழே செல்லுங்கள். உங்கள் நக்ஷத்திரம் அல்லது நட்சத்திரம் கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றாகும் 2nd உங்கள் சந்திரனின் தீர்க்கரேகை வரம்பின் தொடக்கத்தில் ஒன்றை நெடுவரிசை

No

நக்ஷத்திரம் (நட்சத்திரம்)

தீர்க்கரேகை அடையாளம்-டெக்- குறைந்தபட்சம்

பிரபுக்கள்

1

அஸ்வினி

00-00-00

கேது

2

பரணி

00-13-20

வெள்ளி

3

கிருத்திகா

00-26-40

சூரியன்

4

ரோகினி

01-10-00

நிலா

5

மிருகசிரா

01-23-20

செவ்வாய்

6

அரித்ரா

02-06-40

ராகு

7

புனர்வாசு

02-20-00

வியாழன்

8

புஷ்யா

03-03-20

சனி

9

அஸ்லேஷா

03-16-40

புதன்

10

மாகா

04-00-00

கேது

11

பூர்வபல்கூனி

04-13-20

வெள்ளி

12

உத்தரபல்குனி

04-26-40

சூரியன்

13

ஹஸ்தா

05-10-00

நிலா

14

சித்ரா

05-23-20

செவ்வாய்

15

சுவாதி

06-06-40

ராகு

16

விசாகா

06-20-00

வியாழன்

17

அனுராதா

07-03-20

சனி

18

ஜெய்ஸ்டா

07-16-40

புதன்

19

மூலா

08-00-00

கேது

20

பூர்வாசதா

08-13-20

வெள்ளி

21

உத்தராஷாதா

08-26-40

சூரியன்

22

ஸ்ரவணா

09-10-00

நிலா

23

தன்ஷிதா

09-23-20

செவ்வாய்

24

சதாபிஷா

10-06-40

ராகு

25

பூர்வபத்ரபாதா

10-20-00

Jupiter

26

உத்தரபத்ரபாதா

11-03-20

சனி

27

ரேவதி

11-16-40

புதன்

இந்திய ஜோதிடத்தின் கீழ் வரும் ஒவ்வொரு நக்ஷத்திரம் அல்லது நட்சத்திரமும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஒரு வானியல் பெயரைக் கொண்டுள்ளன, இது மேற்கத்திய ஜோதிடர்கள் மற்றும் வானியலாளர்களால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இந்திய நக்ஷத்திரங்களுக்கு சமமான வானியல் பெயருடன் அட்டவணை.

No

நக்ஷத்திரம்(நட்சத்திரம்)

வானியல் பெயர்

1

அஸ்வினி

பீட்டா அரியெடிஸ்

2

பரணி

35 அரியெடிஸ்

3

கிருத்திகா

எட்டா ட au ரி

4

ரோகினி

ஆல்டெபரன்

5

மிருகசிரா

லாம்ப்டா ஓரியோனிஸ்

6

அரித்ரா

ஆல்பா ஓரியோனிஸ்

7

புனர்வாசு

பீட்டா ஜெமினோரியம்

8

புஷ்யா

டெல்டா கான்கிரி

9

அஸ்லேஷா

ஆல்பா ஹைட்ரோ

10

மாகா

ரெகுலஸ்

11

பூர்வபல்கூனி

டெல்டா லியோனிஸ்

12

உத்தரபல்குனி

பீட்டா லியோனிஸ்

13

ஹஸ்தா

டெல்டா கோர்வி

14

சித்ரா

ஸ்பிகா வர்ஜினிஸ்-வேகஸ்

15

சுவாதி

ஆர்க்டரஸ்

16

விசாகா

ஆல்பா லிப்ரோ

17

அனுராதா

டெல்டா ஸ்கார்பியோ

18

ஜெய்ஸ்டா

அன்டரேஸ்

19

மூலா

லாம்ப்டா ஸ்கார்பியோ

20

பூர்வாசதா

டெல்டா தனுசு

21

உத்தராஷாதா

சிக்மா சகிட்டரி

22

ஸ்ரவணா

ஆல்பா அக்விலோ

23

தன்ஷிதா

பீட்டா டெல்பினம்

24

சதாபிஷா

லாம்ப்டா கும்பம்

25

பூர்வபத்ரபாதா

Alpha Pegasi

26

உத்தரபத்ரபாதா

காமா பெகாசி

27

ரேவதி

ஜீட்டா பிஸ்கம்

நக்ஷத்திரம் - அவற்றின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, குறியீட்டு தெய்வங்கள் மற்றும் விலங்குகள் & 12 வீடுகளில் 27 நக்ஷத்திரங்களின் பாதங்களின் விநியோகம்.