பரணி நட்சத்திரம் / நக்ஷத்ரா

பரணி-யானைபரணி-யானை

பரணி, பொருள் "தாங்கும் நட்சத்திரம்", எனவும் அறியப்படுகிறது "கட்டுப்பாட்டின் நட்சத்திரம் ". பரணியை மரணத்தின் கடவுள் யமாவால் ஆளுகிறான். இது ராசியின் இரண்டாவது நக்ஷத்திரமாகும் 13°-20' to 26°-40'.கலை மற்றும் அழகின் கிரகம், வீனஸ் இந்த நக்ஷத்திரத்தை ஆட்சி செய்கிறது பரணியின் ஆற்றல் உக்ரா அல்லது க்ருரா என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது கடுமையானது, சக்திவாய்ந்த, சூடான, வல்லமைமிக்க மற்றும் கடுமையான.

இந்த நட்சத்திரம் வீனஸின் கிரக அதிபதியின் கீழ் உள்ளது மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படும் மேஷத்தின் அடையாளத்திற்குள் உள்ளது. பாரணி என்ற நட்சத்திரம் அக்னி ராசி தமோ குணாவின் கதாபாத்திரத்தை குறிக்கிறது. பரணியின் சொற்பிறப்பியல் பொருள் "பயிரிடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை" அதாவது சார்பு, சேவையாளர்கள், தக்கவைப்பவர்கள் அல்லது வாழ்க்கை சம்பாதிக்கும் எதையும். பரணியின் விலங்கு சின்னம் யானை. இந்த நட்சத்திரம் பொருள் உலகில் நம்மை பராமரிக்க நாம் செலவிடும் ஆற்றல்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.பரணி நக்ஷத்ரா தனது வாழ்நாளை எட்டியதை ஒரு புதிய நிலைக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. இது உடலில் இருந்து விலகி ஆன்மாவின் இயக்கத்தைக் காட்டுகிறது. ஒழுக்கம், சுய கட்டுப்பாடு உண்மையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும், உறுதியுடன் இருங்கள், ஆதரவளித்தல், பராமரித்தல், ஊட்டமளித்தல் போன்றவற்றைப் பற்றிய கருத்துக்களை இது தெரிவிக்கிறது..

பரணி பண்புகள்

இந்த நக்ஷத்திரத்தில் ஒரு நபர் பிறந்தால், அவர் கொடூரமானவர், நன்றியற்றவர், கடன்பட்ட உணர்வு இல்லாதவர், இழிநிலையை அடைகிறார், தண்ணீருக்கு அஞ்சுகிறார், அமைதியற்றவர், பொல்லாதவர். அவர்கள் நிலையானவர்கள், அறிவுள்ளவர்கள், உண்மையுள்ளவர்கள். பிறந்த பார்னி நேர்மையானவர்கள், அவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களில் வெளிப்படையாக இருக்கிறார்கள், மற்றவர்களைப் பிரியப்படுத்த தங்கள் கருத்துக்களை மாற்ற விரும்பவில்லை. பார்னியில் பிறந்தவர்களின் ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் என்னவென்றால், அவர்கள் வதந்திகளைப் பரப்புவதில் அமைதியாக விரும்புகிறார்கள்.

இந்த நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த பெண்கள் தொழில் மனம் கொண்டவர்கள். அவர்கள் ஒரு சாதாரண குடும்ப உறுப்பினரைக் காட்டிலும் ஒரு குழுவின் தலைவரைப் போலவே செயல்படுகிறார்கள். பரணி- பிறந்தவர்கள் அக்னெடிக் ஆளுமை, மாறும் மனநிலைகள், வணிக எண்ணம் கொண்டவர்கள், செல்வாக்கு மிக்கவர்கள், உயர் பதவியில் உள்ளனர்.