மிருகாஷிர்ஷா நட்சத்திரம் / நக்ஷத்ரா

மிருகாஷிர்ஷா - மான் தலைமிருகாஷிர்ஷா - மான் தலை

மிருகாஷிர்ஷாவை சந்திரனின் கடவுள் அல்லது அழியாத அமிர்தமான சோமா ஆளுகிறார். இது ராசியின் ஐந்தாவது நக்ஷத்திரமாகும் 23°-20'விருஷபாவில் 6°-40' மிதுனாவில்.

'மிரிகா' என்ற சொல் காடுகள், தோட்டங்கள், ஒரு தேடல், கண்டுபிடிக்க ஒரு தேடல், காடுகளில் சுற்றித் திரிவது மற்றும் ஒரு வேட்டைக்காரன், பாதையை எரிய முற்படுவது, ஒரு வழிகாட்டி மற்றும் முன்னோடி ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. மிருகாஷிர்ஷா ஓரளவு விருஷபாவிலும், ஓரளவு மிதுனாவிலும் உள்ளது.

அழகான முகங்களைத் தேடுவது, திருமணத்தில் ஒரு பெண்ணைப் பார்ப்பது அல்லது கோருவது போன்ற யோசனைகளை இது தெரிவிக்கிறது. இந்த நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வலிமையான உடலும் மிதமான நிறமும் இருக்கும்.மிருகஷிர்ஷா பண்புகள்

அவர்கள் மற்றவர்களிடம் நடந்துகொள்வதில் நேர்மையானவர்கள், மற்றவர்களும் அவ்வாறே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் நல்ல புரிந்துகொள்ளும் சக்தியைக் கொண்டுள்ளனர், விரைவாக புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக் கொள்ளலாம் மற்றும் ஒரு படைப்புத் தன்மையைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இந்த நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த ஒருவர் கூர்மையான துப்பாக்கி சுடும் வீரர், ராஜாவால் நேசிக்கப்படுபவர் மற்றும் நல்லொழுக்க வழியைப் பின்பற்றுகிறார். அவர்களுக்கு எப்போதும் நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட சிரமங்கள் உள்ளன. இந்த நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த பெண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்களை ஒருவிதத்தில் பிஸியாக வைத்திருக்க விரும்புகிறார்கள். மிருகாஷிர்சா நக்ஷத்திரத்தின் கீழ் பிறந்தவர்கள் காட்சிப்படுத்திய சில குணாதிசயங்கள்.