சித்ரா ஸ்டார் / நக்ஷத்ரா

சித்ரா-முத்துசித்ரா-முத்து

சித்ராவை காஸ்மிக் கைவினைஞரான டுவாஷ்டார் ஆளுகிறார். இது தான்" வாய்ப்பின் நட்சத்திரம் ".சித்ரா மாயா மற்றும் பிரமைகளின் உலகத்தை பிரதிபலிக்கிறது, அவை வரவிருக்கின்றன. இது இராசியின் 14 வது நக்ஷத்திரமாகும், இது செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படுகிறது. இது இருந்து பரவுகிறது 26°-40' கன்யாவில் 6° -40' துலாவில். சின்னம் என்பது பாம்பின் முகட்டில் உள்ள ரத்தினம் .

இது மானுடவியல் ரீதியாக கலாபுருஷின் நெற்றியில் உள்ளது. பண்டைய காலத்தில் நட்சத்திரம் 'செழிப்பின் நட்சத்திரம்' என்று அழைக்கப்பட்டது. நீதியின் மூலம் வரும் நமது நல்ல கர்மாவின் பலனைப் பெற சித்ரா அனுமதிக்கிறது. இது மிகவும் ஆன்மீக ஆற்றலையும் விளைவையும் கொண்டுள்ளது.சித்ரா பண்புகள்

இந்த நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த ஒருவர் தனது எதிரிகளைத் துணிச்சலுடன் தோற்கடித்து, அரசியலில் நிபுணர், அசாதாரண நுண்ணறிவைக் கொண்டவர். அவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அனுபவிக்கிறார்கள், எப்போதும் அவர்களின் உண்மையான வயதை விட மிகவும் இளமையாகவே தோன்றுவார்கள். ஒரு சித்ரா பிறந்த பூர்வீகம் அவரது / அவள் விளக்கப்படத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த நெப்டியூன் இருந்தால், அந்த நபருக்கு எதிர்காலத்தை முன்னறிவிக்கும் கனவுகள் இருக்கும்.

பல  அவர்கள் உயர் கல்வியைத் தொடருவார்கள், மேலும் அறிவுக்கான வாழ்நாள் தாகத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்வார்கள். இந்த நக்ஷத்திரத்தின் கீழ் பிறந்தவர்கள் சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை பிரச்சினைகள், மனநல மற்றும் மூளைக் கோளாறுகள் போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படலாம்.

அவர்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள், மந்திரவாதிகள், மூடநம்பிக்கை, தந்திரோபாயம் மற்றும் கடினமான மனம் கொண்டவர்கள்.