Change Language    

findyourfate  .  29 Dec 2023  .  4 mins read   .   5098

Heneral

Ang mga katutubo ng Vrischika Rasi ay magkakaroon ng magkahalong kapalaran para sa susunod na taon. Magkakaroon ng kabutihan sa buhay tulad ng pagpapakasal, pagsilang ng anak sa pamilya. Ang mga katutubo ay mabibiyayaan ng maraming suwerte at kapalaran. Ngunit pagkatapos ay magkakaroon ng mga isyu na may kaugnayan sa kalusugan at karera na nakakaabala sa iyo sa buong taon. Lalo na ang posisyon ni Rahu sa iyong ika-7 bahay ng Taurus para sa 2024, ang iyong buhay pag-ibig at kasal ay nasa panganib. Magkakaroon ng hindi mabilang na mga hamon para sa iyo sa iyong mga relasyon. Ang kalusugan ay nangangailangan din ng lubos na pangangalaga para sa susunod na taon. Lalo na ang mga miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay ay malalagay sa panganib ang iyong buhay. Ang mga mag-aaral ng Scorpio ay magiging mahusay sa kanilang pag-aaral. Ang mga nag-iisang katutubo na Vrischikha ay makakahanap ng kanilang mapagmahal na asawa sa panahong ito. Magiging magandang panahon ito para magplano ng long distance vacation o pilgrimage. Siguraduhin na hindi ka mawawalan ng galit o maglabas ng mga lihim sa bukas para sa taon, ito ay magdadala sa iyo ng mga problema ng mga uri, mag-ingat.Vrischikha - Health Horoscope 2024

Ang susunod na taon ay magdudulot ng maraming isyu sa kalusugan para sa mga taong Vrischika Rasi. Ito ay dahil sa paglalagay ng Rahu at Ketu o mga node ng Buwan. Parehong maganda at masamang panahon ang umuusad sa lugar na ito. Ang mga malalang isyu ay magmumulto sa iyo sa buong taon at walang mga palatandaan ng anumang rebate. Ang unang kalahati ng taon sa partikular ay magiging lubhang mahirap magdala ng medikal na paggasta. Mag-ingat sa iyong kalusugang pangkaisipan pati na rin sa mga sakit na maaaring magpahina sa iyong pag-iisip. Gumamit ng magagandang gawi sa pagkain, manatiling aktibo at ipagpatuloy ang isang isport o libangan na magpapanatiling nakatuon sa iyo sa pagkuha ng stress at pagod mula sa buhay para sa susunod na taon.


Vrischikha - Pag-ibig at Pag-aasawa Horoscope 2024

Ang pag-iibigan at pag-aasawa ng mga taong Vrischikha Rasi ay magiging mxied up para sa taon. Si Saturn o Shani ay titiyakin na mayroong katatagan sa iyong mga relasyon. Ang ikalawang quarter ng taon ay paborable para sa pagbuo ng mga bagong koneksyon sa pag-ibig sa buhay. Ang mga single na Virschikha Rasi ay malamang na magpakasal sa buong taon, at ang huling quarter ng 2024 ay pinaka-paborable para sa parehong. Ito ang panahon kung saan ang lahat ng iyong pangarap at adhikain sa iyong relasyon ay makikita ang liwanag ng araw. Huwag hayaan ang iyong bantay down, ang iyong partner ay ang iyong responsibilidad. Ang mga bagay ay maaaring maging maasim minsan sa kalagitnaan ng taon. Ang paglalayo o pagpapanatili ng distansya sa loob ng ilang oras ay makapagpapagaling ng mga sugat. Sa bandang huli, maaari kang sumulong upang ayusin ang iyong mga relasyon. Huwag magtago ng anumang sikreto mula sa iyong kapareha dahil makakaapekto ito sa iyong relasyon para sa taon. Si Rahu sa iyong ika-7 bahay ay malamang na maglaro ng spoilsport sa lugar ng iyong relasyon sa buong taon. Ayusin ang mga bagay nang may pusong kausap. Sa pangkalahatan, ito ay magiging isang normal na panahon para sa karamihan sa inyo. Ang pag-ibig at pagmamahalan ay magiging sagana, gumugol ng kalidad ng oras sa iyong kapareha.Vrischikha - Horoscope ng Karera 2024

Ang taong 2024 ay magdadala ng maraming pagbabago at pagbabago sa buhay karera ng mga taong Vrischikha Rasi. Ito ay isang taon na humihiling ng maraming pagsisikap at pangako sa iyong bahagi upang maging mahusay sa larangan ng karera. Saturn posited sa iyong ika-3 bahay ay titiyakin na ikaw ay nagtatrabaho nang mas mahirap kaysa sa dati. Ang kalagitnaan ng taon ay magdadala ng anumang nilalayong paglilipat o paglilipat ng trabaho. Naninindigan ang mga katutubo na pumunta sa maraming paglalakbay dahil sa karera para sa susunod na taon. Hinihiling sa kanila na dahan-dahan ito at gumawa ng maliliit at matatag na nakalkulang mga hakbang sa kanilang karera habang ang mga problema ay umaaligid sa paligid. Ang unang kalahati ng taon ay makikita ang mga Scorpio na mahusay sa kanilang karera. Ang kalagitnaan ng taon ay magdudulot ng ilang mga problema, gayunpaman habang lumilipas ang taon ay nasa landas ka. Ang mga taong Vrischikha sa negosyo ay magiging maganda rin. Magkakaroon ng mas mahusay na produktibo at ang pananalapi at mga joint venture ay magiging kapaki-pakinabang para sa taon. Sa pangkalahatan, ang mga taong Vrischikha Rasi ay magiging matagumpay sa kanilang mga pagsusumikap sa karera sa 2024.


Vrischikha - Horoscope ng Pananalapi 2024

Sa 2024, ang mga taong Vrischikha Rasi ay lubos na pagpapalain sa mga tuntunin ng kanilang pananalapi. Kahit na maaaring may mga hindi gustong paggasta sa paligid, ang taon ay nangangako ng kabutihan sa iyong katayuan sa pananalapi. Ang mga demanda sa batas na nauugnay sa mga deal sa ari-arian at mga transaksyong pinansyal ay magiging paborable para sa iyo. Ang ilan sa inyo ay naninindigan na legal na magmana ng maraming pananalapi. Magiging matagumpay ka sa pamumuhunan at makakaipon ng napakaraming pera sa buong taon. Ngunit pagkatapos ay hinihiling sa mga katutubo na maging maingat sa kanilang mga pananalapi at maging matipid dahil ang mga bagay ay hindi palaging magiging maganda. Ang mga taong Vrischikha Rasi ay magkakaroon ng mga gastos na may kaugnayan sa mga gawaing panlipunan at kawanggawa sa buong taon. Ang mapalad na kaganapan sa bahay tulad ng kasal ng isang kapatid o mga anak ay maaaring magdulot ng mga gastos. Ang ilan sa inyo ay maaaring may mga gastusin na may kaugnayan sa pagbili ng iyong pinapangarap na tahanan ng marangyang sasakyan ngayong taon. Ang kalagitnaan ng taon at ang huling quarter ng taon ay lubos na magpapahusay sa iyong katayuan sa pananalapi at ang mga katutubo ay makakapagpahinga sa kanilang mga araw.

Vrischika Rashi - 2024 Moon Sign Horoscope - Vrischika Rashi - Findyourfate.com

Change Language    

findyourfate  .  29 Dec 2023  .  4 mins read   .   5097

Heneral

Ang mga katutubo ng Vrischika Rasi ay magkakaroon ng magkahalong kapalaran para sa susunod na taon. Magkakaroon ng kabutihan sa buhay tulad ng pagpapakasal, pagsilang ng anak sa pamilya. Ang mga katutubo ay mabibiyayaan ng maraming suwerte at kapalaran. Ngunit pagkatapos ay magkakaroon ng mga isyu na may kaugnayan sa kalusugan at karera na nakakaabala sa iyo sa buong taon. Lalo na ang posisyon ni Rahu sa iyong ika-7 bahay ng Taurus para sa 2024, ang iyong buhay pag-ibig at kasal ay nasa panganib. Magkakaroon ng hindi mabilang na mga hamon para sa iyo sa iyong mga relasyon. Ang kalusugan ay nangangailangan din ng lubos na pangangalaga para sa susunod na taon. Lalo na ang mga miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay ay malalagay sa panganib ang iyong buhay. Ang mga mag-aaral ng Scorpio ay magiging mahusay sa kanilang pag-aaral. Ang mga nag-iisang katutubo na Vrischikha ay makakahanap ng kanilang mapagmahal na asawa sa panahong ito. Magiging magandang panahon ito para magplano ng long distance vacation o pilgrimage. Siguraduhin na hindi ka mawawalan ng galit o maglabas ng mga lihim sa bukas para sa taon, ito ay magdadala sa iyo ng mga problema ng mga uri, mag-ingat.Vrischikha - Health Horoscope 2024

Ang susunod na taon ay magdudulot ng maraming isyu sa kalusugan para sa mga taong Vrischika Rasi. Ito ay dahil sa paglalagay ng Rahu at Ketu o mga node ng Buwan. Parehong maganda at masamang panahon ang umuusad sa lugar na ito. Ang mga malalang isyu ay magmumulto sa iyo sa buong taon at walang mga palatandaan ng anumang rebate. Ang unang kalahati ng taon sa partikular ay magiging lubhang mahirap magdala ng medikal na paggasta. Mag-ingat sa iyong kalusugang pangkaisipan pati na rin sa mga sakit na maaaring magpahina sa iyong pag-iisip. Gumamit ng magagandang gawi sa pagkain, manatiling aktibo at ipagpatuloy ang isang isport o libangan na magpapanatiling nakatuon sa iyo sa pagkuha ng stress at pagod mula sa buhay para sa susunod na taon.


Vrischikha - Pag-ibig at Pag-aasawa Horoscope 2024

Ang pag-iibigan at pag-aasawa ng mga taong Vrischikha Rasi ay magiging mxied up para sa taon. Si Saturn o Shani ay titiyakin na mayroong katatagan sa iyong mga relasyon. Ang ikalawang quarter ng taon ay paborable para sa pagbuo ng mga bagong koneksyon sa pag-ibig sa buhay. Ang mga single na Virschikha Rasi ay malamang na magpakasal sa buong taon, at ang huling quarter ng 2024 ay pinaka-paborable para sa parehong. Ito ang panahon kung saan ang lahat ng iyong pangarap at adhikain sa iyong relasyon ay makikita ang liwanag ng araw. Huwag hayaan ang iyong bantay down, ang iyong partner ay ang iyong responsibilidad. Ang mga bagay ay maaaring maging maasim minsan sa kalagitnaan ng taon. Ang paglalayo o pagpapanatili ng distansya sa loob ng ilang oras ay makapagpapagaling ng mga sugat. Sa bandang huli, maaari kang sumulong upang ayusin ang iyong mga relasyon. Huwag magtago ng anumang sikreto mula sa iyong kapareha dahil makakaapekto ito sa iyong relasyon para sa taon. Si Rahu sa iyong ika-7 bahay ay malamang na maglaro ng spoilsport sa lugar ng iyong relasyon sa buong taon. Ayusin ang mga bagay nang may pusong kausap. Sa pangkalahatan, ito ay magiging isang normal na panahon para sa karamihan sa inyo. Ang pag-ibig at pagmamahalan ay magiging sagana, gumugol ng kalidad ng oras sa iyong kapareha.Vrischikha - Horoscope ng Karera 2024

Ang taong 2024 ay magdadala ng maraming pagbabago at pagbabago sa buhay karera ng mga taong Vrischikha Rasi. Ito ay isang taon na humihiling ng maraming pagsisikap at pangako sa iyong bahagi upang maging mahusay sa larangan ng karera. Saturn posited sa iyong ika-3 bahay ay titiyakin na ikaw ay nagtatrabaho nang mas mahirap kaysa sa dati. Ang kalagitnaan ng taon ay magdadala ng anumang nilalayong paglilipat o paglilipat ng trabaho. Naninindigan ang mga katutubo na pumunta sa maraming paglalakbay dahil sa karera para sa susunod na taon. Hinihiling sa kanila na dahan-dahan ito at gumawa ng maliliit at matatag na nakalkulang mga hakbang sa kanilang karera habang ang mga problema ay umaaligid sa paligid. Ang unang kalahati ng taon ay makikita ang mga Scorpio na mahusay sa kanilang karera. Ang kalagitnaan ng taon ay magdudulot ng ilang mga problema, gayunpaman habang lumilipas ang taon ay nasa landas ka. Ang mga taong Vrischikha sa negosyo ay magiging maganda rin. Magkakaroon ng mas mahusay na produktibo at ang pananalapi at mga joint venture ay magiging kapaki-pakinabang para sa taon. Sa pangkalahatan, ang mga taong Vrischikha Rasi ay magiging matagumpay sa kanilang mga pagsusumikap sa karera sa 2024.


Vrischikha - Horoscope ng Pananalapi 2024

Sa 2024, ang mga taong Vrischikha Rasi ay lubos na pagpapalain sa mga tuntunin ng kanilang pananalapi. Kahit na maaaring may mga hindi gustong paggasta sa paligid, ang taon ay nangangako ng kabutihan sa iyong katayuan sa pananalapi. Ang mga demanda sa batas na nauugnay sa mga deal sa ari-arian at mga transaksyong pinansyal ay magiging paborable para sa iyo. Ang ilan sa inyo ay naninindigan na legal na magmana ng maraming pananalapi. Magiging matagumpay ka sa pamumuhunan at makakaipon ng napakaraming pera sa buong taon. Ngunit pagkatapos ay hinihiling sa mga katutubo na maging maingat sa kanilang mga pananalapi at maging matipid dahil ang mga bagay ay hindi palaging magiging maganda. Ang mga taong Vrischikha Rasi ay magkakaroon ng mga gastos na may kaugnayan sa mga gawaing panlipunan at kawanggawa sa buong taon. Ang mapalad na kaganapan sa bahay tulad ng kasal ng isang kapatid o mga anak ay maaaring magdulot ng mga gastos. Ang ilan sa inyo ay maaaring may mga gastusin na may kaugnayan sa pagbili ng iyong pinapangarap na tahanan ng marangyang sasakyan ngayong taon. Ang kalagitnaan ng taon at ang huling quarter ng taon ay lubos na magpapahusay sa iyong katayuan sa pananalapi at ang mga katutubo ay makakapagpahinga sa kanilang mga araw.


Article Comments:


Comments:

You must be logged in to leave a comment.
Comments


(special characters not allowed)Recently added


. Amatyakaraka - Ang Planeta ng Karera

. Angel number Calculator - Hanapin ang iyong Angel Numbers

. Full Moons sa 2024: Ang mga epekto nito sa Zodiacs

. Saturn Retrograde sa Pisces (Hunyo 29 - Nobyembre 15, 2024)

. The Parade of the Planets - Ano ang ibig sabihin nito?

Latest Articles


Paano Mahuhulaan ang Diborsyo Sa Astrolohiya
Kung ang ideya ng diborsyo ay sumagi sa iyong isipan na isinasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong pag-aasawa, kung gayon hindi ka nag-iisa. Dose-dosenang mga tao ang dumaan sa parehong sakit....

Pinakamahusay at Pinakamasamang Placement para sa mga Planeta sa Astrology
Sa astrolohiya, ang mga planeta kapag sila ay inilagay sa ilang mga bahay ay nakakakuha ng lakas at sa ilang mga bahay ay naglalabas ng kanilang mga pinakamasamang katangian....

Taurus - Luxury Vibes - Taurus Zodiac signs at Traits
Sa astrolohiya, ang bawat zodiac sign ay pinamumunuan ng isang planeta, at ang tanda ng Taurus ay pinamumunuan ng planetang Venus. Ang Venus ay ang planeta ng kaligayahan at karangyaan. Si Taurus ang una sa Earth Sign sa line-up ng zodiac....

Amatyakaraka - Ang Planeta ng Karera
The Amatyakaraka is the planet or Graha that rules over the domain of profession or career of a person. To find out this planet, check out the planet with the second highest degree in your natal chart....

Pag-navigate sa Kakaibang Panahon ng Aquarius
Mula kalagitnaan ng Disyembre hanggang kalagitnaan ng Enero, lumilipat ang Araw sa tanda ng Capricorn, isang makalupang tirahan. Ang Capricorn ay tungkol sa trabaho at layunin....