Category: Astrology

Change Language    

Findyourfate  .  06 Jul 2023  .  21 mins read   .   5229

സോളിസ്റ്റിസ് ആശംസകൾ !!

വേനൽക്കാലത്തെ സൂര്യൻ ആകാശത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കർക്കടക കാലത്ത്, മിക്കവാറും ജൂൺ 21-ന്, വേനൽക്കാലത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് വേനൽക്കാല അറുതി. ഇത് പകലിനെ രാത്രിയേക്കാൾ ദീർഘമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിവസം നിങ്ങൾക്കായി എന്താണ് സംഭരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ കർക്കടക രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച ദിവസമാണിത്, അതിനാൽ മൊത്തം ഊർജ്ജ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും. ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഊർജ്ജം അടുത്ത 3 മാസ കാലയളവിലേക്ക് തുടരുന്നു, അതിനുശേഷം ശരത്കാല സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ചന്ദ്രന്റെ ചതുരാകൃതിയിൽ വരുന്ന ദിവസമാണിത്, അതിനാൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളലുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.വേനൽക്കാല അറുതി ദിനം മുതൽ, ശീതകാല അറുതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആകാശത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന ഡിസംബർ 21 വരെ ഇത് സൂര്യന്റെ പാതയായിരിക്കും. ഇത് ഒരു ജ്യോതിഷ പ്രതിഭാസത്തെക്കാൾ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസമാണ്.
ജ്യോതിഷത്തിലെ വേനൽക്കാല അറുതി
ജ്യോതിഷത്തിൽ കർക്കടകമാസം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് വേനൽക്കാല അറുതി വരുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്താനും പരിണമിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താനും ഈ അറുതികാലം നമ്മെ നയിക്കുന്നു. വസന്തകാലത്ത് നാം വിതച്ച വിത്തുകളുടെ ഫലം കൊയ്യാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വേനൽക്കാല ദിനമാണിത്.

സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് നമ്മെ വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുമോ?
വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ തികച്ചും വൈകാരികമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് വേനൽക്കാല അറുതി. കാരണം, അറുതി ദിനത്തിനു ശേഷം വടക്കൻ അർദ്ധഗോളം സൂര്യനിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ചരിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ കുറയുന്നു. ഇത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള നിവാസികൾക്കിടയിൽ വിഷാദം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

വേനൽക്കാല അറുതികാലം ഭാഗ്യത്തിന്റെ ദിവസമാണെന്ന്നി ങ്ങൾക്കറിയാമോ...
ജീവിതത്തിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുമായും സമൃദ്ധിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വർഷത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ദിവസമാണ് വേനൽക്കാല അറുതി.

സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് അന്ധവിശ്വാസം
ഈ ദിവസം ദുരാത്മാക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഈ ദോഷങ്ങളെ അകറ്റാൻ, ആളുകൾ സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു, ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചില ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, പുഷ്പങ്ങളുടെയും ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെയും മാലകൾ ധരിക്കുകയും തീയ്ക്ക് ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

വേനൽക്കാല അറുതി ദിനത്തിൽ എന്തുചെയ്യണം

നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക
വേനൽ സൂര്യാസ്തമയം വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു സുപ്രധാന ദിവസമാണ്. അതിനാൽ ചില സുപ്രധാന ജീവിത ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോട് ക്ഷമയും സത്യസന്ധതയും പുലർത്താൻ തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനായി നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്വീകരിക്കുക.

നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക
നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുകയും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ദിവസത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വരുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങളുടെ നന്ദി കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറുക. ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയും.

സൂര്യനെ അനുഭവിക്കുക
സൂര്യൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കുകയും ഭൂമി സൂര്യനുമായി പൂർണ്ണമായി വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് വേനൽക്കാല അറുതി. തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുക, സൂര്യന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും സ്വീകരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസ നിലയും നിങ്ങളുടെ വിറ്റാമിൻ ഡി ലെവലും പോലും മെച്ചപ്പെടുത്തും!!

രാശിചിഹ്നങ്ങൾക്കുള്ള വേനൽക്കാല സോളിസ്റ്റിസ് ജാതകം

ഏരീസ്
ഈ ദിവസത്തിനായി എന്തുചെയ്യണം: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേനൽക്കാല വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വീട്, കുടുംബം, സുരക്ഷ, സ്വയം പരിചരണം.
ഈ ദിവസം, സൂര്യൻ കർക്കടകത്തിലായിരിക്കും, ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയിലായിരിക്കും, അതിനാൽ പ്രകാശമാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ബന്ധം കാരണം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വൈക്കോൽ വയർ ഓടും. ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ ഒന്നിനുവേണ്ടി ഊർജം ചാനൽ ചെയ്യുക. ദിവസത്തിനായി സ്വയം നന്നായി പരിപാലിക്കുക, ചില സ്വയം പരിചരണ ദിനചര്യകളിൽ ദിവസം ചെലവഴിക്കുക.

ടോറസ്
ഈ ദിവസത്തിനായി എന്തുചെയ്യണം: നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: ആശയവിനിമയങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങൾ, പഠനം, സാമൂഹികവൽക്കരണം, ഔട്ട്ഡോർ യാത്രകൾ.
ഈ ദിവസത്തേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഊർജ്ജ നിലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലഹരണപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്.

മിഥുനം
ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്: നടീൽ
എന്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം: വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ, ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ, ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്ക്, സാമ്പത്തികം.
സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നല്ല ഊർജ്ജം ഇന്നും നിങ്ങൾക്കായി തുടരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായ ബുധൻ ഇന്ന് ചന്ദ്രനുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലായിരിക്കും, അതിനാൽ ധാരാളം പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക.

കാൻസർ
ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്: സ്വയം പരിചരണ ദിനചര്യകൾ
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: നിങ്ങളുടെ ശരീരം, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി, നിങ്ങളുടെ ശൈലി, നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വം.
സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, അതിനാൽ ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ സമയമാണ്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും ശീലങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുക. വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും നിങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചേക്കാം, ഈ ദിവസം അൽപ്പം ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക.

ലിയോ
ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്: ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ-ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ബാത്ത് എടുക്കുക
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: വിശ്രമം, സ്വപ്നം, ഉപബോധമനസ്സ്, അവബോധം.
വേനൽക്കാല അറുതി നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ്, അതിനാൽ ഇത് ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നടപടി വേണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ഇത് നല്ല സമയമായിരിക്കും.

കന്നിരാശി
ദിവസത്തിനായി എന്തുചെയ്യണം: ഒരു വേനൽക്കാല വിരുന്ന് നടത്തുക
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: ഗ്രൂപ്പുകൾ, ടീം വർക്കുകൾ, ചാരിറ്റി, മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലെ വേനൽക്കാല അറുതിയോടെ, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിനും പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും, അത് സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് യാഥാർത്ഥ്യമാകും.

തുലാം
ഈ ദിവസത്തിനായി എന്തുചെയ്യണം: നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: ജോലി, കരിയർ, പ്രശസ്തി, നേതൃത്വം, ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ.
സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ പത്താം ഭാവത്തെ സജീവമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കരിയർ അഭിലാഷങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത്. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.

വൃശ്ചികം
ദിവസത്തിനായി എന്തുചെയ്യണം: സ്വയം ആശ്ചര്യപ്പെടുക
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: സാഹസികത, യാത്ര, ഉന്നത പഠനം, വിദ്യാഭ്യാസം, അദ്ധ്യാപനം.
വേനൽ അറുതി നിങ്ങളുടെ 9-ാം ഭാവത്തിലെ സൂര്യനെ കാണുന്നു, ഒരു പുതിയ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് യാത്ര കുറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ പോകുക.

ധനു രാശി
ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്: ഒരു സാഹസിക യാത്ര പോകുക
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: മാജിക്, ലൈംഗികത, പരിവർത്തനം, മാനസിക കഴിവുകൾ.
നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സാഹസിക കഴിവുകളും മാനസിക കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ അടുപ്പമുള്ളതും ഇന്ദ്രിയപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

മകരം
ദിവസത്തിനായി എന്തുചെയ്യണം: ഏതെങ്കിലും  പ്രോജക്റ്റ്
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: പങ്കാളിത്തം, നയതന്ത്രം, നിയമ ഉടമ്പടികൾ.
ഈ വേനൽക്കാല അറുതി നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പുതിയ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പുതിയ ഡീലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ നോക്കാനുള്ള നല്ല സമയം.

കുംഭം
ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്: ചായ ആചാരങ്ങൾ
എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്: ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണക്രമം, ശീലങ്ങൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം, സേവനം, ദിനചര്യകൾ.
സൂര്യൻ ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ വേനൽക്കാല അറുതി ദിനത്തിൽ കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യവും പൊതു ക്ഷേമവും പരിപാലിക്കാൻ പ്രചോദനമാകും. നിങ്ങൾ സ്വയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഓർക്കുക.

മീനരാശി
ദിവസത്തിനായി എന്തുചെയ്യണം: കഠിനമായി കളിക്കുക
എന്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്: പാർട്ടി, സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, പ്രണയം, കളി.
വേനൽ സൂര്യനോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാനും കളിക്കാനും മീനരാശിക്കാരെ വേനൽ അറുതി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക കുട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുക.


Article Comments:


Comments:

You must be logged in to leave a comment.
Comments


(special characters not allowed)Recently added


. മീനരാശിയിലെ നെപ്റ്റ്യൂൺ റിട്രോഗ്രേഡ് - ജൂലൈ 2024 - ഇത് ഒരു ഉണർവ് കോളാണോ?

. അമാത്യകാരക - കരിയറിൻ്റെ ഗ്രഹം

. ഏഞ്ചൽ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റർ - നിങ്ങളുടെ ഏഞ്ചൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുക

. 2024-ലെ പൗർണ്ണമി: രാശിചക്രത്തിൽ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ

. മീനരാശിയിലെ ശനി പിന്നോക്കാവസ്ഥ (29 ജൂൺ - 15 നവംബർ 2024)

Latest Articles


2024 മകരം രാശിയിലെ ഗ്രഹ സ്വാധീനം
മകരം രാശിക്കാർക്ക് 2024, ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹ സ്വാധീനങ്ങളാൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അന്തർലീനമായ കഴിവിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലുള്ള വർഷമായിരിക്കും....

2025 നവംബറിൽ ബുധൻ ധനു രാശിയിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്നു
ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ, അത് കന്നി, മിഥുനം എന്നീ രാശികളിൽ ഭരിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം മൂന്നു തവണ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ കയറി നാശം വിതയ്ക്കുന്നു....

ചിങ്ങം രാശിഫലം 2024: Findyourfate-ന്റെ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
ശക്തരായ സിംഹങ്ങൾക്ക് 2024-ൽ രാജകീയ സൽക്കാരം ഉണ്ടാകും. ഈ വർഷം ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഗ്രഹണങ്ങൾ, അമാവാസികൾ, പൗർണ്ണമികൾ, ചില സങ്കലനങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാധാരണ ഗ്രഹഭക്ഷണം നൽകും....

മിഡ്‌ഹീവൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, എന്തുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും 10 രാശിയിൽ, 12 രാശിചിഹ്നങ്ങളിൽ മിഡ്‌ഹീവൻ
നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക മുഖവും പ്രശസ്തിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മിഡ്‌ഹീവൻ ഉത്തരവാദിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജനന ചാർട്ടിലെ ഒരു ലംബ രേഖയായ MC പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മിഡ്‌ഹെവൻ ചിഹ്നം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന് മുകളിലായിരുന്ന രാശിചക്രത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു....

ആത്മ ഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകാരക, ജ്യോതിഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അറിയുക
ജ്യോതിഷത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ നേറ്റൽ ചാർട്ടിൽ ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനെ സോൾ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വൈദിക ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇതിനെ ആത്മകാരക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്....