கிரக

கிரக வகைகளை தீர்மானித்தல்

ஏறுவரிசை அல்லது சந்திரன் அடையாளம் சிலரை சிறப்பாக வகைப்படுத்துகிறது. மற்றவர்கள் கிரக தாக்கங்களின் கலவையால் சிறப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறார்கள், எனவே இந்த அச்சுக்கலை கடுமையாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது. பிறப்பு விளக்கப்படத்தில் உள்ள வலுவான கிரகம் பொதுவாக கிரக வகையை தீர்மானிக்கிறது.

இது வழக்கமாக ஏறுவரிசை, சந்திரன் அல்லது சூரியனின் அதிபதி அல்லது அவற்றை மிகவும் வலுவாகக் குறிக்கும் அல்லது பாதிக்கும் கிரகம். மகாபுருஷ யோகங்களில் உள்ள கிரகங்கள் பெரும்பாலும் கிரக வகையை தீர்மானிக்கின்றன. வானத்தின் நடுப்பகுதிக்கு மிக அருகில் உள்ள கிரகம் அத்தகைய வலிமையைப் பெற முடியும், அதே போல் கிரகமும் அதன் உயரத்திற்கு மிக அருகில் உள்ளது. ஜைமினி அமைப்பில் ஆத்மகரகாவாக இருக்கும் கிரகம் (எந்தவொரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்திலும் மிக உயர்ந்த தீர்க்கரேகை அல்லது அதிக எண்ணிக்கையிலான டிகிரிகளைக் கொண்டுள்ளது) பெரும்பாலும் கிரக வகையை குறிக்கிறது. ஆதிக்கம் செலுத்தும் கிரகம் பொதுவாக தொழில், மனோபாவம் மற்றும் பெரும்பாலும் உடல் வகையை தீர்மானிக்கிறது.ஒரு கிரக வகை மற்றவற்றை விட சிறந்தது அல்ல. ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் உயர் மற்றும் கீழ் வகைகள் உள்ளன. இவை கிரகத்தின் ஆன்மீக சக்தியைக் கொண்டுவருவதற்கான நபரின் திறனைப் பொறுத்தது.

கிரக வகைகள்

ஆன்மீக ரீதியில் வளர்ந்தவர்கள் கூட அவற்றின் கிரக வகைகளைக் கொண்டுள்ளனர். செவ்வாய் கிரகத்தின் தெய்வமான ஸ்கந்தாவின் அவதாரம் என்று கூறிய ரமண மகர்ஷி முனிவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஆனால் அதன் ஆன்மீக ஆற்றலின் படி அறிவு, விசாரணை மற்றும் சுய ஒழுக்கம்.

ஒரு நபரைப் பார்ப்பதன் மூலம் கிரக வகைகள் பெரும்பாலும் தெளிவாகத் தெரியும். சூரிய வகைகள் ஒளி மற்றும் அரவணைப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. சந்திர வகைகள் தாய்வழி மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவை. பொதுவாக வேத ஜோதிடத்தில் நாம் மக்களை அவர்களின் ஆளும் அல்லது மிக சக்திவாய்ந்த கிரகத்தால் அடையாளம் காண்கிறோம், மேற்கத்திய ஜோதிடத்தைப் போல அவர்களின் அடையாளத்தால் அதிகம் இல்லை.