Business Astrology

Ang Buwan sa mga Bahay

Sa mga tuntunin ng lokasyon ng bahay, ang Buwan ay pinakamahusay na inilalagay sa mga anggular o trine house na 1, 4, 5, 7, 9 & 10 dahil nagbibigay ito ng lakas. Ang ikaapat na bahay ay ang pinakamalakas dahil mayroon din itong direksyong lakas.

Gayunpaman, ang Buwan ay maaari ding maging mabuti kung ito ay matatagpuan sa mga bahay ng kita tulad ng 2, 5, 9 & 11. Magaling kung ito ay matatagpuan sa mga anggular na bahay bilang panginoon ng isang bahay ng kita; halimbawa, ang Buwan sa ikasampung bahay bilang panginoon ng ikalabing-isang, tulad ng para sa Virgo ascendant ay napakahusay. Mabuti rin kung ito ay nakataas o sa sarili nitong pag-sign sa isang bahay na kita; halimbawa, ang Buwan sa Kanser sa pang-onse para sa ascendant ng Virgo, o ang Moon na nakataas sa Taurus sa pang-onse para sa ascendant ng Kanser.

Bahay ng Bahay

Pagganyak sa Paghuhusga

Para sa integridad sa mga pakikipagsapalaran sa negosyo, ang Buwan ay dapat na maiugnay sa panginoon ng ikasiyam mula sa umaakyat o sa mga sattvic na planeta tulad ng Jupiter at Sun. Ang Mercury ay dapat na may parehong impluwensya sa sattvic. Ang Mars at Saturn ay hindi dapat maging masyadong malakas o nakikisama sa bawat isa. Ang mga kombinasyon ng Mars at Venus ay maiiwasan din habang pinapansin nila ang likas na emosyonal.