Business Astrology

Mga Lord Lord

Ang mga panginoon ng pangatlo, pang-anim at labing-isang mga bahay ay maaaring gumawa sa amin agresibo at magdulot sa amin upang kumilos masyadong nagmamadali at walang tamang pundasyon. Samakatuwid, ang paunang tagumpay ay maaaring sundan ng isang taglagas. Partikular na totoo ito sa mga panginoon ng pangatlo at pang-anim. Ang panginoon ng pang-onse ay maaaring magbigay ng kayamanan ngunit maaari tayong masyadong mapusok o agresibo sa paggamit nito at maaaring kulang sa etikal na pananaw upang gawin itong isang positibong puwersa sa mundo.

Ang mga planeta na namumuno sa mga bahay ng yaman ay dapat na maayos na mailagay.

  • Ang Panginoon ng pang-onse na bahay ay nagbibigay ng mahusay na kita, partikular na sa pamamagitan ng aming mga kaibigan, samahan at higit na layunin sa buhay.
  • Ang Panginoon ng ikasiyam ay nagbibigay ng suwerte, ang pabor ng gobyerno o ibang itinatag na awtoridad.


  • Ang Panginoon ng ikalimang nagbibigay ng kita sa pamamagitan ng haka-haka, tulad ng mga stock at bono, o mabuting payo.
  • Ang Panginoon ng pang-apat ay nagbibigay ng mga nadagdag sa pamamagitan ng pag-aari, sasakyan at nakapirming mga pag-aari.
  • onal na pagsisikap o trabaho na ginagawa namin sa aming sariling mga kamay o sa aming pagsasalita.
  • Ang Panginoon ng ikasampu ay nagbibigay ng pagkilala sa lipunan, katayuan at karangalan.

Ang mga planeta na namumuno sa mga bahay ng kahirapan ay hindi dapat maging malakas.

  • Ang panginoon ng ikalabindalawa ay nagbibigay ng mataas na gastos at nagiging sanhi ng pagkawala.
  • Ang panginoon ng pang-anim ay nagbibigay ng pag-aaway, ligal na paghihirap at sakit.
  • Ang panginoon ng ikawalo ay lumilikha ng mga hadlang, pang-aapi at paglayo.
  • Ginagawa kami ng panginoon ng ikapito na umaasa at hindi mabuti para sa mga tungkulin sa pamumuno.

Ang mga panginoon ng pangatlo, pang-anim at labing-isang mga bahay ay maaaring gumawa sa amin agresibo at magdulot sa amin upang kumilos masyadong nagmamadali at walang tamang pundasyon. Samakatuwid, ang paunang tagumpay ay maaaring sundan ng isang taglagas. Partikular na totoo ito sa mga panginoon ng pangatlo at pang-anim. Ang panginoon ng pang-onse ay maaaring magbigay ng kayamanan ngunit maaari tayong masyadong mapusok o agresibo sa paggamit nito at maaaring kulang sa etikal na pananaw upang gawin itong isang positibong puwersa sa mundo.

Ang mga planeta na namumuno sa mga bahay ng yaman ay malakas kung nakalagay sa kanilang sariling mga palatandaan o kadakilaan. Malakas din sila kung nakalagay sa isang anggulo mula sa Ascendant o the Moon. Ang panginoon ng pang-onse sa ikasampung bahay ay mabuti para sa kita sa pamamagitan ng karera. Bukod pa rito ay mabuti kung mayroon silang palitan o pakikisama sa Lord of the Ascendant. Ang panginoon ng pangalawa kasama ang umakyat na panginoon ay mabuti para sa kita sa pamamagitan ng kanyang trabaho.

Dapat mayroong mga asosasyon o palitan sa pagitan ng mga panginoon ng mga bahay ng kayamanan. Ang panginoon ng ikasiyam, halimbawa, ay mabuti sa ikalabing-isa at ang panginoon ng ikalabing isa ay mabuti sa ikasiyam. Nagbibigay ito ng suwerte at pabor mula sa mga awtoridad. Ang panginoon ng pangalawa sa pang-onse ay mabuti para sa kita sa pamamagitan ng trabaho, tulad ng panginoon ng pang-onse sa pangalawa. Ang panginoon ng ikalima sa ikalabing-isa ay nagpapakita ng kita sa pamamagitan ng mga stock o haka-haka na pakikipagsapalaran, tulad ng panginoon ng pang-onse sa ikalima. Ang panginoon ng pang-apat sa ikalabing-isa ay mabuti para sa kita ng pag-aari, tulad ng panginoon ng pang-onse sa ika-apat.

Hindi dapat magkaroon ng palitan sa pagitan ng mga panginoon ng mga bahay ng kayamanan at ng mga bahay ng kahirapan. Kung ang panginoon ng pangalawa ay nasa ikalabindalawa at ang panginoon ng ikalabindalawa ay nasa pangalawa, ito ay isang malakas na yoga para sa kahirapan. Katulad nito, hindi mabuti kung ang panginoon ng pang-anim ay nasa ikalima o ang panginoon ng ikalima ay nasa ikaanim, o kung ang panginoon ng ikasiyam ay nasa ikawalo o kabaligtaran.