1. Somanathar-tempel


Dorp      : Kizha Pazhaiyarai
Heer         : Sivan
Manier         : 8 km in de buurt van kumbakonam

Somanathar-tempel


Kulandai Velayudhaswami Thirukkovil

2. Kulandai Velayudhaswami Thirukkovil


Dorp : Thiru Avanankudi, Palani
Heer    : Kulandai Velayudhaswami
Manier    : Palani

3. Durgai Amman Temple


Dorp       :  Patteswaram
Godin   :  Durgai Amman
Manier          :  8 km (5,0 mijl) van Kumbakonam
Durgai Amman-tempel
Karunellinathar-tempel

4. Karunellinathar Temple


Dorp : Thiruthangal
Heer    : Sivan
Manier    : In de buurt van Sivakasi

5. Yamadharma-tempel


Dorp : Thiruvanjiyam
Heer    : Yamadharma
Manier    : Nannilam, Kumbakonam Road
Yamadharma-tempel