1. Temple de Somanathar


Village      : Kizha Pazhaiyarai
Seigneur         : Sivan
Chemin         : 8km près de kumbakonam

Temple de Somanathar


Kulandai Velayudhaswami Thirukkovil

2. Kulandai Velayudhaswami Thirukkovil


Village : Thiru Avanankudi, Palani
Seigneur    : Kulandai Velayudhaswami
Chemin    : Palani

3. Temple de Durgaï Amman


Village       :  Patteswaram
Déesse   :  Durgai Amman
Chemin          :  8 km (5.0 mi) de Kumbakonam
Temple de Durgaï Amman
Temple de Karunellinathar

4. Temple de Karunellinathar


Village : Thiruthangal
Seigneur    : Sivan
Chemin    : Près de Sivakasi

5. Temple Yamadharma


Village : Thiruvanjiyam
Seigneur    : Yamadharma
Chemin    : Nannilam, Kumbakonam Road
Temple Yamadharma