Yantra als astrologische remedieYantra is volgens astrologie een mystiek diagram dat een gevoel van spiritueel mysterie en fascinatie oproept. Het kan ook worden omschreven als een instrument of apparaat dat bepaalde specifieke goden en godheden aanduidt. Yantra is een soort astrologische remedie die voor een zeer lange periode wordt gedaan. Wanneer yantra wordt uitgevoerd of beoefend, kunnen andere remedies niet worden gedaan. Het helpt bij het optreden als een remedie tegen de schadelijke effecten van de planeet met zichtbare middelen.

Met de hulp van yantra is een persoon in staat om macht, rijkdom en welvaart te bereiken. De beste resultaten kunnen worden bereikt wanneer yantra wordt gezuiverd met behulp van gunstige mantra's. We moeten allemaal begrijpen dat een astrologische remedie alleen kan worden uitgevoerd door in gedachten te houden dat ze niet alleen direct tot succes leiden, maar ons ook helpen bij het overwinnen van hindernissen en het overwinnen van moeilijke situaties. Niets kan de inspanning van een persoon vervangen om succes te behalen of obstakels te overwinnen.yantra als astro-remedie

De klanklettergreep waaruit de mantra bestaat, is zeer krachtig en effectief genoeg om het menselijke systeem zowel spiritueel als fysiek van energie te voorzien.

De mantra's stimuleren de gevoelens en sentimenten en geven ideeën aan de ziel. Het is niet alleen effectief voor de persoon die de mantra's reciteert, maar ook voor degenen die ernaar luisteren. Het op energie gebaseerde geluid dat voortkomt uit de uitspraak van elk woord in de mantra kan een daadwerkelijke fysieke trilling veroorzaken en fungeert als energiebasis voor woorden.

Het volgende niveau in het chanten van de mantra is het doel ervan, waar de vermenging van de geluidstrilling met de werkelijke mentale intentie zal leiden tot een extra mentale component, die het resultaat van het zeggen ervan beïnvloedt. Alle mantra's werken met een bepaalde frequentie, want ze zijn samengesteld uit alleen een energieveld. Deze energie werkt op basis van een trillingsveld met een eigen patroon van frequenties die leiden tot verschillende intonaties.

yantra

Deze frequenties en de sympathische boventonen die ze genereren, beïnvloeden ons sympathische en parasympathische zenuwstelsel, die in een fijn neuraal netwerk worden verspreid via onze interne organen in het lichaam. Dus de twee hemisferen van de hersenschors worden beïnvloed door de neuromotorische respons die wordt aangedreven door de sympathische respons. De eigenlijke basis van de mantra volgens Upanishads was de 'Parma Akesh' of het oude, het eeuwige en onderliggende substraat van het universum. Wanneer mantra's worden gezongen, heeft dit meestal invloed op links

halfrond van de hersenen en de intonatie en de melodie van de mantra's resulteert in het versterken van de positieve trillingen en daardoor het verwijderen van de negatieve trillingen van de persoon. Het resultaat is krachtiger en het effect is meer op de emoties wanneer de mantra wordt gezongen samen met een Yantra of een afbeelding van een godheid die een duidelijk visueel beeld geeft van het doel of het bereiken van Bhakthi.

positieve vibraties

Mantra helpt de individuen om hun innerlijke zelf te realiseren en helpt ons bij het vormen van een brug naar het allerhoogste en oneindige bewustzijn.

Mantra's kunnen voor goede en slechte doeleinden worden gebruikt. Wanneer het wordt gezongen voor het goede doel, helpt het de persoon die het reciteert en wie

luistert om hoog te gaan in hun spirituele groei, terwijl wanneer het wordt gereciteerd voor een slechte zaak van iemand, de persoon die het reciteert niet zal ontsnappen aan de schadelijke effecten

van de mantra samen met deze die het doelwit zijn. De imperatief of de basisdingen die nodig zijn voor het reciteren van de mantra's, zijn dat het een spirituele gids of een goeroe nodig heeft die de acht soorten speciale rechten voor de student kan initiëren. Anders dan dit, moet de persoon die door de Guru wordt opgeleid om de mantra's te leren, zeer vastberaden zijn en een sterke wilskracht hebben om de mantra's op de juiste manier te verdienen. Ze moeten geloven in wat ze doen en ook zuiver zijn in hun gedachten en acties. Het volgen van de asana-houdingen en de ademhalingstechnieken is een must.

Surya Yantra

De Sun Yantra wordt gebruikt om de energiemoleculen van een persoon te wekken om succesvol vooruit te komen in het leven. We weten allemaal dat de zon de machtigste en de leider is van alle hemellichamen in het hele universum. De geboortehoroscoop van een persoon wordt sterk beïnvloed door de zon, omdat deze zorgt voor verschillende zorgen, zoals loopbaangroei, mentale kracht en succes. Het is dus heel duidelijk dat wanneer een persoon goed presteert met al zijn vertoon van volledige persoonlijkheid, wat betekent dat de zon getuige is van de betrokken persoon, terwijl wanneer een persoon moeilijkheden ondervindt bij het behalen van succes, moet worden opgemerkt dat de zon laag staat - pittig in de geboortehoroscoop. Dit is wanneer de Sun Yantra zijn eigenschappen zoals leiderschap, genialiteit en uitvoerende kracht bekrachtigt en het individu helpt de positieve vibratie van de Zonnegod te voelen. Door de yantra zal de Zonnegod helpen bij het aanmoedigen van de dynamiek en blokkeert hij alle obstakels die het individu in de weg staan ​​om zijn of haar doel te bereiken. "Om Suryaya Namaha" is de mantra die door de astrologen wordt aanbevolen om 108 keer te worden gereciteerd. Omdat ze van koper zijn gemaakt, worden de yantra's verondersteld grote kosmische geleiders van energie van de specifieke God te zijn en hebben ze een reeks geometrische patronen. Tijdens het bidden moeten we ervoor zorgen dat de concentratie van de geest gericht is op het centrum van de yantra. De yantra moet altijd worden geconfronteerd op een altaar dat naar het noorden of het oosten is gericht. Het moet regelmatig worden schoongemaakt met rozenwater of melk. Het moet worden aanbeden met sandelhoutpasta op alle vier de hoeken en in het midden. Er wordt voorgesteld om een ​​ghee-lamp voor de yantra aan te steken en dan moet de mantra worden gereciteerd.

Maan Yantra

We mogen de maan nooit aanzien als een onbeduidende planeet, want het is een zeer krachtige maar subtiele hulp bij het kalmeren van iemands geest en emoties en resulteert daardoor in geluk, wat het belangrijkste in het leven is. De emotionele en mentale balans van een persoon wordt bepaald door de prestaties van Moon. Als de maan in een zwakke positie staat, zeg dan wanneer hij in contact staat met de kwaadaardige planeten Saturnus, Rahu of Ketu. Op zo'n positie van de Maan is de geest van een persoon zeer verstoord en ze kunnen niets duidelijk zien, want ze zijn altijd met een vertroebelde geest. Het geluk van een persoon wordt bepaald door de maan en uiteraard fungeert de maan yantra als een remedie die helpt bij het oplossen van verstoringen in het leven. De planeet Maan is meer een vrouwelijke vibratie die factoren bepaalt zoals de bereidheid om ideeën te ontvangen, liefde, het vermogen om iets instinctief te begrijpen, zonder de noodzaak van bewust redeneren, moederschap en het vermogen om te koesteren. Dus wanneer de maan zwak is in een geboortehoroscoop, leidt dit tot verschillende problemen met betrekking tot lichaamsvloeistoffen en veroorzaakt het zowel mentaal als emotioneel problemen waardoor een persoon zowel het vertrouwen als de moed verliest om het leven onder ogen te zien. "Om Chandraya Namaha" is de aanbevolen mantra door de astrologen 108 keer worden gereciteerd. De Moon Yantra is ook grotendeels gemaakt van koper en kan op dezelfde manier worden aanbeden als werd genoemd voor de Sun Yantra. Droog of vers fruit kan worden aangeboden als prasad voor de Moon Yantra. Het numerieke energiepatroon dat op de yantra is gegraveerd, heeft betrekking op het getal 2. De getallen tellen op tot 18 voor elke kolom en 54 voor het totaal.

Jupiter Yantra

Als er een probleem is met de positionering van de planeet Jupiter in de geboortehoroscoop van een persoon, kan de Jupiter-yantra worden gebruikt. Jupiter is verantwoordelijk voor het aanmoedigen van de spirituele energie en om de omgeving van een persoon te vullen met positieve vibraties. Dus wanneer de spirituele energie in een persoon wakker wordt, zal het het individu helpen om de hemelse harmonie in zijn of haar leven te voelen kruipen. Deze yantra wordt vooral aanbevolen voor iedereen die zijn wijsheid en kennis wil vergroten en daarmee succes wil behalen. Het werkt als een stimulator voor het hebben van relaties met spirituele weldoeners. Hoe sterker de positie van de Jupiter in de geboortehoroscoop van een persoon, dan is de kennis van de persoon even groot. Jupiter yantra wordt ook aanbevolen voor mensen die lijden aan diabetes, lever- en galblaasproblemen, heupaandoeningen, onvruchtbaarheid en huidaandoeningen. "Om Gurave Namaha" is de voorgestelde mantra voor Jupiter yantra en moet 108 keer worden gereciteerd na een bad. Het moet altijd op een heilig altaar worden bewaard, gericht op het noorden of het oosten.

Mangal Yantra

Mangal-dosha is een veel voorkomende dosha die zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt en is bekend onder verschillende andere namen zoals Chowa dosha, Kuja Dosha, Bhom Dosha of Angarakha Dosha. Dit zou gebeuren wanneer de planeet Mars in het 1e, 2e, 4e, 7e, 8e of 12e huis van een rashi of de maankaart valt. Wanneer een persoon in deze situatie wordt geboren, wordt gezegd dat hij of zij wordt beïnvloed door mangal Dosha. Afgezien van de onverenigbaarheid in huwelijken, kan mangalika dosha ook leiden tot de dood van de echtgenoot en verschillende andere gerelateerde factoren zoals opleiding, carrière of beroep en het verstoren van de geboorte van een kind. Er zijn zoveel rituelen, yantra's en mantra's die heel goed werken met de Mangal-dosha volgens de Vedische astrologie die wordt geïnterpreteerd door experts op dit gebied. Mensen met Mangal dosha vinden het moeilijk om in het huwelijk te treden en vooral, zelfs als ze gaan trouwen, zal dit leiden tot scheiding en echtscheiding. In zeldzame gevallen wordt aangenomen dat voor een persoon met Chowa Dosha soms kan leiden tot een ongelukkige plotselinge dood van de echtgenoot. Astrologie beweert dat er twee dingen in de astrologie zijn die het effect van Mars-dosha verminderen of tenietdoen - wanneer een persoon op dinsdag wordt geboren of wanneer een man en een vrouw met Mars-dosha trouwen. Mensen met Mangal dosha zullen problemen hebben zoals financieel verlies en professionele problemen. Dus afgezien van de verschillende astrologische remedies die door experts worden gesuggereerd, is de Mangal yantra een perfect middel om de nadelige gevolgen van de kwaadaardige Mars-planeet tegen te gaan. "Om Mangalaya Namaha" is de aanbevolen mantra die als standaardregel 108 keer moet worden gereciteerd.

Budh Yantra

De Mercurius-planeet staat ook bekend als de Budh-planeet en deze planeet beïnvloedt het intense effect op iemands intellect. Het regelt verschillende andere factoren, zoals tegenwoordigheid van geest, gezond verstand en uitstekende communicatieve vaardigheden. Wanneer de planeet Mercurius in de juiste positie wordt geplaatst, zal het de inboorling zeker een goede opleiding, communicatieve en creatieve vaardigheden geven. De logische eigenschappen van een persoon zijn dus voornamelijk gebaseerd op de positie van de planeet Mercurius in zijn of haar geboortehoroscoop. Maar als het niet op de juiste plek wordt geplaatst, zorgt het voor belemmeringen in het onderwijs en in de loopbaan. Om het verderfelijke effect van de planeet te overbruggen speelt de Budh of de Mercurius yantra een grote rol. De krachtige Mercury yantra helpt bij het verbeteren van het leervermogen, helpt het individu creatiever te zijn en vergroot de multitasking-vaardigheden. In dergelijke situaties werkt de Budh yantra als een stimulerend middel om het schadelijke effect van de Mercurius-planeet teniet te doen. De Yantra is een totaaloplossing voor al uw academische en loopbaangerelateerde problemen. "Om Budhaya Namaha" is de aanbevolen mantra die 108 keer moet worden gereciteerd samen met de aanbidding van de yantra. De positieve vibraties van de Mercury yantra zorgen ook voor zwangere vrouwen tegen een miskraam en zorgen voor een veilige bevalling van de baby.

Guru Yantra

Guru wordt verondersteld de grootste van alle planeten in het hele zonnestelsel te zijn. Guru staat bekend om zijn wijsheid en kennis en hij schenkt fortuin, geluk, roem en rijkdom aan al diegenen die Guru op de juiste positie in hun geboortehoroscoop hebben geplaatst. Guru heeft een aantal extreem goede eigenschappen als zijn karakteristieke kenmerken. Guru heeft de immense energie in hem om positieve vibraties rond de inboorling te genereren. Wanneer het goddelijke spirituele karakter in een persoon wordt gewekt en wanneer de Guru zijn zegeningen over de inboorling uitstort, zal dit ertoe leiden dat de hemelse harmonie in de geest en ziel van het individu wegzinkt. Dus in situaties waarin Guru niet op de juiste plaats in de geboortehoroscoop staat, treedt de Guru Yantra op als bemiddelaar tussen de Heer van Jupiter, Guru en het individu. Wanneer de Guru Yantra op de juiste manier wordt aanbeden, resulteert dit in een aaneengesloten proces van vrede die de kracht van het denken versterkt en daardoor een dynamisch niveau op de leefruimte achterlaat. De Guru Yantra moet op de juiste manier worden aanbeden voor welvaart, macht, rang, gezag, overvloed, rijkdom en zaken. De Guru Yantra synchroniseert met de duidelijke frequentie van nummer 27. "Om Guruve Namaha" is de aanbevolen mantra om 108 keer te worden gereciteerd samen met de aanbidding van de Guru Yantra.

Shani Yantra

Shani is also one among the dreaded planets if it is positioned in the right place in a person's horoscope. It is supposed to be a great malefic planet making things very difficult to the natives resulting in contraction, restriction and limitation. For positives aspects Shani indicates characteristics like long life, authority, leadership, power, aspirations, humbleness, responsibility, righteousness, perception, spirituality, hard work and operational skills. Some of its negative indicator includes loneliness, distress, dejection, old age and death, restriction, undue responsibility, delays, loss of ambition, chronic suffering, losses etc.The two most common ailments caused by the most dreaded planet Saturn are Shani Dosha and Sade Sati. But however certain specific poojas made for the planet Saturn like Shani Puja, Shani Yajna or Homa is believed to a great extent cool down Shani and reduces its malefic effects resulted by Shani graha by way of Sadhe Sati. Other common remedies include the Shani yantra, Shani dosha nivaran pooja which includes Ganpathi Smaran, Shaanti paath, Shani mantra jaap and Shani Havan.Shani is the distributer of karma of our previous and current life. Nobody can escape from his justice. Thus the Shani yantra plays a major role at times of Shani dasha. The Shani yantra is a geometrical configuration of numbers which vibrates to the number 33.The mantra "Om Sanecharaya Namaha" is recited for 108 times by sitting or standing in front of the Yantra, preferably after having a shower.

Shukra Yantra

When the planet Venus also known as Shukra is positioned in Virgo sign then it considered as a weak planet. If this is the position of the Venus planet in a person's birth chart then the native will not enjoy any material happiness. His or her married life will not be happy and also there will be lot of financial crisis. The individuals are prone for accidents. It signifies love, romance, wealth and art in the positive sense. "Om Shukraya Namaha" is the mantra recommended by the astrologers to be recited for 108 times. Being made out of copper the yantras are supposed to be great cosmic conductors of energy from the specific God and has a series of geometric patterns. While praying we should make sure that the concentration of the mind should be focused on the center of the yantra.

Rahu Yantra

Rahu is considered to be an imaginary planet situated in the North point of the lunar node.Rahu along with Ketu leads to a dosha called kala sarpa dosha.Kalasarpa yoga is supposed to be one of the very worst among all the Nabhasa Yogas and is considered to be ill-omened and is sure to cause the fall of a person causing physical deformity or moral weakness, misfortunes, deceit and treason. The only favorable or the positive influence of this dosha is that the person undergoing this dosha gets the power to do relentless and strenuous work with exceptional success in the fields of studies, administrations, philosophy, etc. "Om Rahave Namaha" is the mantra which has to be recited for 108 times along with the worshipping of the Rahu yantra. The yantra should be always faced on an altar facing either North or East direction. It has to be regularly cleaned with rose water or milk. It should be worshipped with sandalwood paste on all the four corners and the center. A ghee lamp is suggested to be lighted in front of the yantra and then the mantra has to be recited.

Ketu Yantra

Ketu is also known as a holy planet. The planet Ketu is situated in the south node, where Rahu forms the head and Ketu constituting the body. When Ketu yantra is worshipped it obstructs all the ill-effects caused by the other planets and showers wealth and prosperity on the native. It is also said to eliminate the effects of diseases and snake bites arising from toxic substances that enter the body of one. The Ketu yantra has to be worshipped along with reciting of the mantra "Om Namaha Ketave" for 108 times.