moon sign compatibility Gemini Libra

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Karaniwang magkakaroon ng malaking pag-unawa at paggalang sa pagitan ninyong dalawa sa relasyong ito. Malamang na pareho kayong magkakaroon ng magkatulad na hangarin at motibasyon. Maaari kayong magbahagi ng isang mahusay na pag-unawa, opinyon at magkaroon ng napakalaking paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubos na tugma.Ang Gemini ay karaniwang tanda ng Moon ng pagiging palakaibigan, kagandahan at talino, at komunikasyon. Ang Libra ay isang Moon sign ng kagandahan, taktika, pagkakasundo at kagalingan. Isa itong Moon match na ginawa sa langit at maaaring isa ito sa pinakamahusay na duo sa buong Zodiac.