moon sign compatibility Gemini aries

Magkalapit ang iyong dalawang moon sign sa Sextile relation (60deg) .

Ang relasyong ito ay ibabatay sa pagkakaibigan at katapatan. May matibay na ugnayan sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Isinasaad ng iyong mga Moon sign na hindi kayo ganap na compatible.Ang Aries ay isang Moon sign ng mataas na espiritu at mabilis na init ng ulo, samantalang ang Gemini ay isang Moon sign ng pagbabago ng mood at hindi mapakali na emosyon na nahihirapang magtago ng sikreto. Maaaring magkasalungat kayong dalawa sa isa't isa, lalo na kung hindi mo matutunang panatilihin ang iyong katapatan at pagkakaibigan mula sa isang pakiramdam na pananaw.