moon sign compatibility Capricorn

Je twee maantekens zijn volledig tegenovergesteld aan elkaar in Oppositie (180 graden).

Deze relatie kan buitengewoon goed zijn, maar kan ook leiden tot ruzie over uw eigen meningsverschillen. Je moet oppassen voor intolerantie en gebrek aan begrip, maar over het algemeen zijn deze twee signalen compatibel. Jullie zijn verschillend in jullie begrip en mening, maar jullie Maantekens geven aan dat jullie redelijk goed bij elkaar passen.Kreeft is typisch een maanteken van emotie en gevoeligheid, ze hebben een goede intuïtie en een koesterend instinct. Een Steenbok Maan is vrolijk, optimistisch, enthousiast en rusteloos toe aan een nieuw avontuur. De Kreeftmaan zal wellicht de wat rusteloze Steenbokmaan in een nauwe relatie moeten houden.