Bahay   Pagkakatugma ng buwan  Aquarius / Libra

moon sign compatibility Aquarius

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Karaniwang magkakaroon ng malaking pag-unawa at paggalang sa pagitan ninyong dalawa sa relasyong ito. Malaki ang posibilidad na pareho kayong magkakaroon ng magkatulad na mga hangarin at motibasyon. Maaari kang magbahagi ng malaking pag-unawa at opinyon, kasama ang paggalang sa isa't isa. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay mahusay na tugma at sapat na katugma para sa mahabang panahon sa hinaharap.Ang Libra ay karaniwang isang Moon sign ng pagkakaibigan, alindog at taktika, at kagandahan, habang ang Aquarius Moon ay isa sa likas na talino, pagka-orihinal at katapatan ng tao. Magkasama kayong maaaring matagpuan ang pangmatagalang tagumpay sa relasyong ito.