moon sign compatibility Aquarius

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan at nasa isang anggulo ng Quincunx.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsusumikap para mapasaya ang isa. Ang relasyong ito ay tila wala sa balanse at nangangailangan ng karagdagang pangangalaga at atensyon. Iba ka sa iyong pang-unawa at opinyon. Isinasaad ng iyong mga palatandaan ng Buwan na hindi kayo magkatugma.Ang kanser ay karaniwang tanda ng buwan ng emosyon at pagiging sensitibo, mayroon silang magandang intuwisyon at instinct na nag-aalaga. Ang Aquarius Moon ay sira-sira, taos-puso at isang humanitarian. Ang Cancer Moon ay lubos na nakadepende, habang ang Aquarius Moon ay karaniwang malayo at malayo, maaaring may matinding pagkakaiba sa relasyong ito.