யோனி ஜோதிடம் -முஷாகா யோனி / எலி யோனி:

"யோனி" என்ற சொல் சமஸ்கிருத வம்சாவளியைச் சேர்ந்தது. இது யோனி எனப்படும் பெண் உறுப்புடன் தொடர்புடையது. ஆண் உறுப்பு ஆண்குறி சமஸ்கிருதத்தில் "லிங்கம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு பெண்ணின் பிறப்பின் போது சந்திரன் எவ்வாறு வானத்தில் வைக்கப்படுகிறான் என்பதன் அடிப்படையில் யோனியின் வகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பிறந்த நேரத்தில் சந்திரன் அமைந்துள்ள விண்மீன் கூட்டமும் கருதப்படுகிறது. யோனியின் பன்னிரண்டு வகைகள் பொதுவாக கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

எலி (டோ)

எலி வகை யோனிகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் உடலுறவு கொள்ள விரும்புகிறார்கள் மற்றும் இடங்களையும் தோரணையையும் தேர்ந்தெடுப்பதில் மிகுந்த தந்திரமானவர்கள். பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் எலி குழந்தைகள் முன்னிலையில் உடலுறவு கொள்ளலாம். ஆண் யோனியை விட ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான் என்றால், அவள் அதே ஆணைத் தேர்ந்தெடுக்கிறாள், இல்லையெனில் வேறொருவரைத் தேர்வு செய்கிறாள். சமூக நெறிமுறைகள் எலி மூலம் காற்றில் வீசப்படுகின்றன.உடல் கூறுகள்: காற்று& ஆவி

யோனி அம்சங்கள்: மென்மையான திறப்பு, குறுகிய பத்தியில் & ஆழமற்ற அடிப்படை. நக்ஷத்ரா பிறந்த நபர் பூர்வபல்குனி அல்லது மாகாவுக்கு இந்த யோனி உள்ளது. இந்த வகுப்பில் பிறந்த ஒருவர் புத்திசாலி, செல்வந்தர், எப்போதும் தனது வேலையைச் செய்யத் தயாராக இருக்கிறார், சந்தேகிப்பவர்.

யோனி கூட்டா

யோனி பொருத்தம்

யோனி பொருத்தத்திற்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் உள்ளன. மைத்ரேயாவில் செயல்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு கீழே உள்ள அட்டவணையில் சுருக்கப்பட்டுள்ளது.

குதிரை
யானை
ஆடுகள்
பாம்பு
நாய்
பூனை
எலி
மாடு
எருமை
புலி
மான்
குரங்கு
குதிரை
4
2
2
3
2
2
2
1
0
1
3
3
யானை
2
4
3
3
2
2
2
2
3
1
2
3
ஆடுகள்
2
3
4
2
1
2
1
3
3
1
2
0
பாம்பு
3
3
2
4
2
1
1
1
1
2
2
2
நாய்
2
2
1
2
4
2
1
2
2
1
0
2
பூனை
2
2
2
1
2
4
0
2
2
1
3
3
எலி
2
2
1
1
1
0
4
2
2
2
2
2
மாடு
1
2
3
1
2
2
2
4
3
0
3
2
எருமை
0
3
3
1
2
2
2
3
4
1
2
2
புலி
1
1
1
2
1
1
2
0
1
4
1
1
மான்
1
2
2
2
0
3
2
3
2
1
4
2
குரங்கு
3
3
0
2
2
3
2
2
2
1
2
4

யோனி குட்டா