யோனி ஜோதிடம் - யோனி பொருத்தம் - மார்ஜாத் யோனி / பூனை யோனி:

"யோனி" என்ற சொல் சமஸ்கிருத வம்சாவளியைச் சேர்ந்தது. இது யோனி எனப்படும் பெண் உறுப்புடன் தொடர்புடையது. ஆண் உறுப்பு ஆண்குறி சமஸ்கிருதத்தில் "லிங்கம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு பெண்ணின் பிறப்பின் போது சந்திரன் எவ்வாறு வானத்தில் வைக்கப்படுகிறான் என்பதன் அடிப்படையில் யோனியின் வகை

தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பிறந்த நேரத்தில் சந்திரன் அமைந்துள்ள விண்மீன் கூட்டமும் கருதப்படுகிறது. யோனியின் பன்னிரண்டு வகைகள் பொதுவாக கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:பூனை (தாவல்)

இந்த வகை யோனிக்கு நீண்ட முன்னறிவிப்பு தேவைப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், ஊடுருவல் மிகவும் மோசமானது. ஆண் உறுப்பை திரும்பப் பெறவும், சமாளிக்கும் போது மீண்டும் பல முறை செருகவும் பூனை விரும்புகிறது, ஏனெனில் புணர்ச்சியை அடைய நீண்ட நேரம் ஆகும். பூனை கூட்டாளியை கழுத்தில் பிடித்து பிடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறது. செயல் மென்மையாகவும் மெதுவாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறாள். பல சந்தர்ப்பங்களில், ஆண்களுடன் சேர்ந்து விரைவாக விந்து வெளியேறும் பொறுமை இருக்க முடியாது. அந்த நிகழ்வில் பூனை தனது கோபத்தையும் விரக்தியையும் குளிர்விக்க தனது யோனியை தண்ணீரில் கழுவுகிறது.

உடல் கூறுகள்: தீ & பூமி

யோனி அம்சங்கள்: மென்மையான திறப்பு, குறுகிய பத்தியில் & ஆழமற்ற அடிப்படை.

நக்ஷ்ராவின் பிறப்பு நபருக்கு அஷ்லேஷா அல்லது புனர்வாசு இந்த யோனி இருக்கிறார். இந்த வகுப்பில் பிறந்த ஒரு நபர், தனது தொழிலில் திறமையானவர், இனிப்பு வகைகளை நேசிக்கிறார், இரக்கமற்றவர்.

யோனி கூட்டா

யோனி பொருத்தம்

யோனி பொருத்தத்திற்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் உள்ளன. மைத்ரேயாவில் செயல்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு கீழே உள்ள அட்டவணையில் சுருக்கப்பட்டுள்ளது.

குதிரை
யானை
ஆடுகள்
பாம்பு
நாய்
பூனை
எலி
மாடு
எருமை
புலி
மான்
குரங்கு
குதிரை
4
2
2
3
2
2
2
1
0
1
3
3
யானை
2
4
3
3
2
2
2
2
3
1
2
3
ஆடுகள்
2
3
4
2
1
2
1
3
3
1
2
0
பாம்பு
3
3
2
4
2
1
1
1
1
2
2
2
நாய்
2
2
1
2
4
2
1
2
2
1
0
2
பூனை
2
2
2
1
2
4
0
2
2
1
3
3
எலி
2
2
1
1
1
0
4
2
2
2
2
2
மாடு
1
2
3
1
2
2
2
4
3
0
3
2
எருமை
0
3
3
1
2
2
2
3
4
1
2
2
புலி
1
1
1
2
1
1
2
0
1
4
1
1
மான்
1
2
2
2
0
3
2
3
2
1
4
2
குரங்கு
3
3
0
2
2
3
2
2
2
1
2
4

யோனி குட்டா