வணிக ஜோதிடம்

ஹவுஸ் லார்ட் ஆக சந்திரன்

வீட்டின் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்தவரை, 1, 4, 5, 7, 9 & 10 ஆகிய கோண அல்லது ட்ரைன் வீடுகளில் சந்திரன் சிறந்தது. நான்காவது வீடு வலிமையானது, ஏனெனில் இது திசை வலிமையும் கொண்டது. சந்திரன் மேலே இருந்து சாதகமான வணிக நிறுவனங்களின் அதிபதியாக இருக்க வேண்டும். வணிகத்திற்கான நேர்மறையான வீடுகளை சந்திரன் ஆட்சி செய்யும் சாதகமான ஏற்றம்:

மேஷம் (4), மிதுனம் (2), கட்டகம் (1), கன்னி (11), துலாம் (10), விருச்சிகம் (9), மகர (7), மற்றும் மீனம் (5). நல்ல வீடுகளின் அதிபதி இல்லையென்றால், இதற்கு ஈடுசெய்ய சந்திரனை நன்கு வைக்க வேண்டும் அல்லது நன்கு பார்க்க வேண்டும். • மேஷம் ஏறும் சந்திரனுக்கு, நான்காவது வீட்டின் ஆட்சியாளராக, சொத்து, உள்நாட்டு அல்லது உணர்ச்சி மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.
 • மிதுனாமைப் பொறுத்தவரை, இரண்டாவது ஆட்சியாளராக, அது ஒருவரின் தனிப்பட்ட தொழிலில் வருமானத்தையும் லாபத்தையும் தருகிறது.
 • கடாக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, ஏறுபவரின் ஆட்சியாளராக, இது பொதுவாக அனைத்து நிறுவனங்களையும் மேம்படுத்துகிறது மற்றும் ஒருவரின் ஆளுமையை உயர்த்துகிறது.
 • கன்னியைப் பொறுத்தவரை, பதினொன்றின் ஆட்சியாளராக, இது நல்ல வருமானத்தையும் உயர் மதிப்புகளையும் தருகிறது.
 • துலாம், பத்தாவது ஆட்சியாளராக, அது புகழ், அந்தஸ்து மற்றும் சமூக அங்கீகாரத்தை அளிக்கிறது.
 • விருச்சிகமைப் பொறுத்தவரை, ஒன்பதாவது ஆட்சியாளராக, இது அரசாங்க, ஆன்மீக அல்லது மதக் குழுக்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் ஆதரவையும் தருகிறது.
 • மகரத்தைப் பொறுத்தவரை, ஏழாவது ஆட்சியாளராக, இது அரசியல் மற்றும் சமூக சக்தியையும் கூட்டாளர்களுடன் பணிபுரியும் திறனையும் தருகிறது.
 • மீனம், ஐந்தாவது ஆட்சியாளராக, இது குழந்தைகள், படைப்பாற்றல், ஊகம் மற்றும் நல்ல ஆலோசனையின் மூலம் ஆதாயத்தை அளிக்கிறது.
 • ரிஷபத்தைப் பொறுத்தவரை, மூன்றாவது ஆட்சியாளராக, சந்திரன் ஆற்றலையும் ஆர்வத்தையும் தருகிறது, ஆனால் எப்போதும் நல்ல வணிக உணர்வைக் கொண்டிருக்கவில்லை. தனிநபர் வெற்றிகரமாக இருக்க மிகவும் தூண்டுதலாக இருக்கலாம்.
 • சிம்பாமைப் பொறுத்தவரை, அதன் செயல்பாடு பன்னிரண்டாவது அதிபதியாக இருப்பதால் அதை மிகவும் பாதிக்கும் கிரகத்தைப் பொறுத்தது. தானே அது இழப்பைத் தருகிறது.
 • தனுசுக்கு, இது ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கான திறனை அளிக்கிறது, ஆனால் எப்போதும் நடைமுறை உணர்வைக் கொண்டிருக்கவில்லை, இருப்பினும் இது பரம்பரைக்கு நல்லது. மீண்டும், அதன் மதிப்பு எட்டாவது ஆட்சியாளராக எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தது, அது ஒரு நடுநிலைமையைக் கொண்டுள்ளது.
 • அக்வாரிஸைப் பொறுத்தவரை, இது சேவை அல்லது குணப்படுத்தும் வேலைக்கு நல்லது, ஆனால் வருமானம் அல்லது வணிக முயற்சிகளுக்கு அவ்வளவாக இல்லை, மேலும் இது ஆறாவது ஆட்சியாளராக இருப்பதால் சட்ட சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

சந்திரன் வீடு ஆண்டவர்