வணிக ஜோதிடம்

மக்களைச் செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கும், சமுதாயத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும், வெகுஜனங்களை அல்லது அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களைச் சென்றடைவதற்கும் நம்முடைய திறனை சந்திரன் பிரதிபலிக்கிறது.இது புகழ் மற்றும் அங்கீகாரத்தை அளிக்கிறது மற்றும் காலத்தின் போக்குகளுக்கு இசைவாக

நம்மை வைத்திருக்கிறது. எனவே, வணிக முயற்சிகளுக்கு, குறிப்பாக பொதுமக்களை நோக்கமாகக் கொண்டவர்கள் அல்லது கற்பித்தல் அல்லது தகவல்தொடர்பு பற்றிய அக்கறை உள்ளவர்களுக்கு, ஒரு வலுவான நிலவு அவசியம். கூடுதலாக, சந்திரன் அனைத்து முயற்சிகளின் பிறப்பு அல்லது முதல் கட்டத்தை நிர்வகிக்கிறது. முக்கியமான நிறுவனங்களைத் தொடங்குவதற்கான நேரத்திற்கு ஒரு வலுவான நிலவு முக்கியமானது. அவர்கள் தரையில் இருந்து வெளியேறும் வரை (கருப்பையிலிருந்து வெளியேறுவது வரை) அது தொடர்ந்து அவர்களை ஆளுகிறது.

வணிக ஜோதிடம்

நேர நடவடிக்கைகள் அல்லது முடிவுகளுக்கு, சந்திரன் முன்னுரிமை வளர்பிறையில் இருக்க வேண்டும். பொதுவாக, இது அமாவாசைக்கு மூன்று நாட்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். சந்திரனின் பதினொன்றாம் நாள் சிறந்தது. பௌர்ணமியின் நாளும் நல்லது, முன்னுரிமை சந்திரன் சரியாக நிறைவடைந்த தருணத்திற்கு முன்பே.கார்டினல் அறிகுறிகளில் சந்திரன் முயற்சிகளைத் தொடங்க சிறந்தது மற்றும் அதிக முன்முயற்சி மற்றும் மாறும் வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. தலைமைத்துவத்தை நோக்கமாகக் கொண்ட முயற்சிகள், புதிய யோசனைகளை அறிமுகப்படுத்துதல் அல்லது வலுவான வெளிப்பாடு மற்றும் மக்களை பாதிக்கும் முயற்சிகளுக்கு இது சிறந்தது. நிலையான அறிகுறிகளில், எங்கள் திட்டங்களுக்கு தொடர்ச்சியையும் சகிப்புத்தன்மையையும் கொடுப்பதற்கு சந்திரன் சிறந்தது. நீண்ட கால திட்டங்கள், நிலையான சொத்துக்கள் அல்லது சொத்துக்களுக்கு இது சிறந்தது. மாற்றக்கூடிய அறிகுறிகளில், சந்திரன் திட்டங்களை மறு ஆய்வு செய்ய அல்லது மறுசீரமைக்க அல்லது அவற்றின் விவரங்களை செயல்படுத்துவதற்காக செயல்படுகிறது. பொருட்களின் தொடர்பு அல்லது பரிவர்த்தனை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கும் இது சிறந்தது மற்றும் அறிவுசார் அல்லது கலை முயற்சிகளுக்கு உதவியாக இருக்கும்.