வேத

வேத ஜோதிடத்தின் மூன்று மாதிரிகள்

முன்கணிப்பு ஜோதிடம்:

முன்கணிப்பு ஜோதிடம் வாழ்க்கையில் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை கணிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இவை முக்கியமாக திருமண நேரம், குழந்தைகளின் பிறப்பு, இறந்த நேரம், பல்வேறு நோய்கள், விபத்துக்கள், நிதி ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகள், நல்ல அல்லது கெட்ட அதிர்ஷ்டம், ஆன்மீக மட்டத்தில் துறத்தல் அல்லது விடுதலையான காலம் போன்ற சாதாரண நிகழ்வுகள்.

முன்கணிப்பு ஜோதிடர் நிகழ்வுகளை குறிப்பாக முடிந்தவரை கணிக்க முடியும். இந்த நோக்கத்திற்காக, அவர் பிறப்பு விளக்கப்படம் மட்டுமல்ல, பிரிவு மற்றும் ஹொரி விளக்கப்படங்களையும் பயன்படுத்தலாம். இந்த கணிப்புகள் உலகிற்கு பெருமளவில் விரிவடையக்கூடும், போர்கள், பூகம்பங்கள், தேர்தல் முடிவுகள், பொருளாதார போக்குகள், பங்குச் சந்தை நடவடிக்கைகள் மற்றும் வானிலை கூட இவை அனைத்தும் சாதாரண ஜோதிடத்தின் ஒரு பகுதியாகும். முன்கணிப்பு ஜோதிடம் நிகழ்வுகளின் நேரத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கிரக காலங்கள், முன்னேறிய விளக்கப்படங்கள், போக்குவரத்து, ஹொரி விளக்கப்படங்கள் மற்றும் தேர்தல் ஜோதிடம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது, அங்கு நேரம் மிக முக்கியமானது. இது வெளிப்புற நிகழ்வுகள் ஜோதிட வடிவங்களை எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் அவற்றின் பழம்தரும் நேரத்தை முன்னறிவிக்கிறது.முன்கணிப்பு ஜோதிடத்தின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து, ஜோதிடரின் திறமை அவரது கணிப்புகளின் துல்லியத்தினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஜோதிடர் வாழ்க்கையில் நிழலிடா தாக்கங்களுக்கு ஒரு வகையான வானிலை மனிதராக மாறுகிறார். அத்தகைய திறனைப் பற்றி எப்போதும் ஆன்மீக ரீதியில் ஏதாவது இல்லை, ஆனால் அது ஆழமான நுண்ணறிவுடன் இணைந்திருக்கலாம். இதுபோன்ற அறிவை நம் வாழ்வில் இந்த நிகழ்வுகளை எவ்வாறு சரியாக கையாள்வது என்பதைக் காட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை, இருப்பினும் அதனுடன் இணைக்க முடியும்.

முன்கணிப்பு ஜோதிடம்

வேத ஜோதிடத்தின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து, ஒரு ஜோதிடரில் முன்கணிப்பு திறன் முக்கியமானது, மேலும் இது அனைத்து வேத ஜோதிடர்களும் வளர முயற்சிக்க வேண்டிய ஒரு திறமையாகும். ஒரு நபரின் வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள ஜோதிட தாக்கங்களை எங்களால் தீர்மானிக்க முடியாவிட்டால், அவை எவ்வாறு ஆழமான மட்டத்தில் பாதிக்கப்படுகின்றன என்பதை நாம் தீர்மானிக்க முடியாது. இத்தகைய வெளிப்புற நிகழ்வுகள் விளக்கப்படத்தை சரிபார்க்கவும், எங்கள் விளக்கப்பட விளக்கங்களின் துல்லியத்தை பிரதிபலிக்கவும் அனுமதிக்கின்றன. தினசரி அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் எப்போது நிகழும் என்பதை நாங்கள் எப்போதும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சொல்ல வேண்டும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை, ஆனால் குறைந்தபட்சம் அவர்களின் வாழ்க்கையின் முக்கிய போக்குகளை அவர்களுக்குக் காட்ட முடியும்.

வேத ஜோதிடத்தின் முன்கணிப்பு பக்கமானது எந்தவொரு ஜோதிட அமைப்பிலும் சிறந்தது மற்றும் அதற்கு அதிக மதிப்பை அளிக்கிறது. பலர் இதை மட்டும் அணுகுகிறார்கள், குறிப்பாக நவீன உலகில் இருந்து இன்னும் நிச்சயமற்ற பொருள் வாழ்க்கை கொண்டவர்கள். ஆனால் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகளை சரியான கண்ணோட்டத்தில் வைக்க உதவுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், அதை ஆன்மீக அணுகுமுறையுடன் ஒருங்கிணைத்து இந்த நிகழ்வுகளை ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைக் காட்டுகிறது.