வீட்டு அமைப்பு

வேத ஜோதிடத்தில் வீட்டு அமைப்பு

ஏற்றம்:

அசென்டென்ட் (சமஸ்கிருதத்தில் உதய லக்னா) என்பது பூர்வீகமாக பிறந்த இடத்திலும் நேரத்திலும் அடிவானத்தின் கிழக்குப் பகுதியால் வெட்டப்படும் இராசி அளவு. உதய லக்னா ஒரு அட்டவணையில் பூமியை ஒரு கிரகமாகக் குறிக்கிறது.

வீட்டு அமைப்பு

மிட்ஹேவன்:

மிட்ஹேவன், - ராசியின் புள்ளி நேரடியாக மேல்நோக்கி. இது வேத ஜோதிடத்தில் பத்தாவது வீட்டின் கூட்டம்.மிட்ஹீவன் வீட்டு அமைப்பு:

ஏறுவரிசைக்கும் மிட்ஹேவனுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு சமமாகப் பிரிக்கப்படும் அமைப்பு இது. இந்த முறை ஸ்ரீபதி அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் பூமத்திய ரேகைக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளில் நன்றாக வேலை செய்கிறது. மேலும் வடக்கே (ஐரோப்பா போன்றவை) உள்ள பகுதிகளுக்கு, மற்ற வீட்டு முறை மிகவும் பொருத்தமானதாக கருதப்படுகிறது.

சம வீடு அமைப்பு:

இந்த அமைப்பு அசென்டெண்டை முதல் வீட்டின் கூட்டமாக கருதுகிறது மற்றும் மற்ற எல்லா வீடுகளையும் 30 டிகிரிக்கு சமமாக வைக்கவும். சமமான வீட்டு அமைப்பின் தீமை, அது மிட்ஹேவனைப் போதுமானதாகக் கருதவில்லை. இந்த அமைப்பு தீவிர அட்சரேகைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

வீடு கஸ்ப்ஸ்:

கஸ்ப் என்பது வீட்டின் மிக முக்கியமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த புள்ளியாகும். சுற்றுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள கிரகங்கள் வீட்டின் வலுவான விளைவையும் மிகவும் பொதுவான அர்த்தத்தையும் கொண்டுள்ளன.

கஸ்ப்ஸ் - வேத மற்றும் மேற்கத்திய ஜோதிடத்தில் வேறுபாடு:

மேற்கத்திய ஜோதிடம் வீட்டின் தொடக்கத்தை ஒரு கூட்டமாக கருதுகையில், ஜோதிஷ் கூட்டத்தில் வீட்டின் நடுப்பகுதியைக் குறிக்கிறது.

வேத ஜோதிடத்தில் சந்திரனில் இருந்து வீடுகள் கருதப்படுகின்றன:

சந்திர லக்னம் முக்கியமாக சம அடையாள அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு வீடுகளின் நிலையை சரிபார்க்க சந்திரன் உதவுகிறது. பாவாவின் குறுக்கு சரிபார்ப்புக்கு 2 வெவ்வேறு அணுகுமுறைகள் உள்ளன. முதலில் உதய லக்னம், சந்திர லக்னம் மற்றும் சூர்ய லக்னம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது. இரண்டாவது அமைப்பு உதய லக்னம், சந்திர லக்னம் மற்றும் (டி -9) நவாம்ஷத்தில் சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. மேலும், சந்திரனில் இருந்து ராஷி விளக்கப்படத்தில் படித்தால் வாடிக்கையாளரின் நிழலிடா உடல் பற்றிய தகவல்களை வழங்க முடியும். சரியான பிறப்பு நேரம் தெரியாத சந்தர்ப்பங்களில், சந்திர லக்னத்திலிருந்து வாசிப்பு செய்யலாம்.