Tajika

Taunang tsart o solar return at system ng interpretasyon nito

Tamasic

Madilim sa kalidad

Thula

Libra

Si Tithi

Tatlumpung-tiklop na paghahati ng buwan ng buwan

Trayodashi

Ikalabintatlo na Tithi ng buwan

Treta Yuga

Pangatlo o pilak na edad

Trikona

Trine house

Trimshamsha

Pang-tatlumpung dibisyon

Tritiya

Pangatlong Tithi ng buwan

Upachaya

Mga Bahay 3, 6, 10, 11

Uttarashada

Dalawampu't unang Nakshatra

Uttara Bhadrapada

Dalawampu't anim na Nakshatra

Uttara Phalguni

Labindalawa na Nakshatra, na tinatawag ding Uttara| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |Y| Z |