Ekadash

Labing-isang Tithi ng buwan

Gaja Keshari Yoga

Yoga ng Jupiter sa isang anggulo mula sa Ascendant o Moon

Ganapati

Parehas kay Ganesh

Ganesh

Ang elepante ay nakaharap sa Diyos, na may kaugnayan kay Jupiter

Graha

Planet, demonyo din

Guru

Jupiter, patnubay sa espiritu

Hamsa Yoga

Maha Purusha Yoga ng Jupiter

Hasta

Labintatlo Nakshatra

Havana

Parehas ng homa

Homa

Mga ritwal sa sunog sa Vedic at Hindu

Hora

Mga oras ng planeta, 1/2 paghahati ng pag-sign, oras sa pangkalahatan

Jaimini

May-akda ng isa pang sistema ng astrolohiya sa Hindu

Janma Lagna

Pag-sign ng Panganganak ng Ascendant

Janma Rashi

Tanda ng kapanganakan, nangangahulugang sign ng Buwan sa birthchart

Janma Nakshatra

Kapanganakan Nakshatra ng Buwan

Jyeshta

Ika-labing walong Nakshatra

Jyotish

Vedic o Hindu astrolohiya, agham ng ilaw| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |Y| Z |