Rahu

Hilagang node ng Buwan o ulo ng dragon

Raja Yoga

Kumbinasyon ng mga impluwensyang planeta o planeta na nagbibigay ng malaking lakas

Rajasic

Agitated sa kalidad

Rama

Pang-pitong avatar ni Vishnu, Banal na mandirigma; nauugnay sa Araw

Rashi chakra

Pangunahing tsart ng pag-sign

Si Ravi

Ang araw

Revati

Dalawampu't pitong Nakshatra

Rohini

Pang-apat na Nakshatra

Ruchaka Yoga

Mahapurusha Yoga ng Mars

Rudra

Mabangis na anyo ng Shiva; nauugnay kay Ketu| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |Y| Z |