குணப்படுத்தும் ஜோதிடம்

வேத ஜோதிடம் மற்றும் குணப்படுத்துதல்

சூரியனுடன் தொடர்புடைய தெய்வங்கள்:

உலகளாவிய பார்வையில் தெய்வீக தந்தையை சூரியன் குறிக்கிறது. சூர்யா கிரகத்தின் கட்டுப்பாட்டு தெய்வம். தேவதா அக்னி. விஷ்ணுவின் அவதாரா, - ராமச்சந்திரா. ஜெய்மினி மற்றும் ஹரிஹர சிவன் அமைப்புகளின் படி சூரியனுடன் தொடர்புடையது.

சந்திரன் தொடர்பான தெய்வங்கள்:

சந்திரன் தெய்வீகத் தாயை உலகளாவிய பார்வையில் குறிக்கிறது. அபாஸ் (அல்லது பிற அமைப்பில் சோமா) என்பது கிரகத்தின் கட்டுப்படுத்தும் தெய்வம். தேவதா வருணன். விஷ்ணுவின் அவதார, - கிருஷ்ணா. ஜாமினியின் அமைப்பின் படி சந்திரன் ஒரு க ri ரியுடன் தொடர்புடையது (பார்வதியின் வடிவங்களில் ஒன்று, சிவனின் மனைவி). ஹரிஹாரா துர்காவுடன் வலுவான சந்திரன், காளியுடன் பலவீனமான சந்திரன், செவ்வாய் அடையாளங்களில் சந்திரன் (மேஷம் மற்றும் ஸ்கார்பியோ), - சாமுண்டி.தெய்வங்கள் வேத ஜோதிடம்

செவ்வாய் தொடர்பான தெய்வங்கள்:

செவ்வாய் கிரகமானது தெய்வீக சூரியனை அல்லது வாரியரை உலகளாவிய பார்வையில் குறிக்கிறது. குஜா என்பது கிரகத்தின் (அல்லது பிற அமைப்பில் பூமி) கட்டுப்படுத்தும் தெய்வம். தேவதா என்பது கார்த்திகேயா (ஸ்கந்தா), சிவன் மற்றும் பார்வதியின் இரண்டாவது சூரியன். விஷ்ணுவின் அவதாரா, - நரசிம்ம. ஹரிஹராவின் அமைப்பின் படி, ஒற்றைப்படை அறிகுறிகளில் அமைந்துள்ள செவ்வாய், கார்த்திகேயா மற்றும் பைரவா போன்ற ஆண் தெய்வங்களுடன் தொடர்புடையது. சம அறிகுறிகளில் அமைந்துள்ள செவ்வாய் சாமுண்டி, பத்ரகாலி மற்றும் பிற பெண் செவ்வாய் தெய்வங்களுடன் தொடர்புடையது.

தெய்வ விஷ்ணு கிரகங்களுடன் உறவு:

விஷ்ணு சூரியக் கடவுளின் வடிவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார், - சூர்யா - நாராயணா. விஷ்ணு சூரியனைப் பாதுகாத்தல், உத்வேகம் மற்றும் பாதுகாப்பு (வேத சவிதர் போன்றவை) எனக் குறிப்பிடுகிறார். அவர் அண்ட நீரின் உறைவிடமாக ஒரு சூரியனும் கூட. சிவன் எல்லை மீறிய சூரியனைக் குறிக்கிறான் என்றால், விஷ்ணு உடனடி சூரியனையும், சூரியனையும் சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் இருப்பு சுழற்சிகளை மேலும் குறிக்கிறது. விஷ்ணுவின் 10 லீலா-அவதாரங்கள் உள்ளன, அவை "ப்ரிஹாத் பராஷரா ஹோரா சாஸ்திரம்" படி ஒன்பது கிரகங்களுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன. கடிதப் பின்தொடர்தல் பின்வருமாறு: சூரியன், - ராமச்சந்திரா; சந்திரன், –கிருஷ்ணா; செவ்வாய், - நரசிம்ம; புதன், - புத்தர் ஷாக்யமுனி; வியாழன், - வாமன; சுக்கிரன், - பரசுராமர்; சனி, - குர்மா; ராகு, - வராஹா; கேது, - மத்ஸ்யா; லக்னா, - கல்கி (காளி-யுகத்தின் அவதாரம்).

கிரகங்களுடன் சிவன் உறவு:

சிவன் அசல் ஒளி மற்றும் இறுதி தங்குமிடமாக ஒரு மீறிய சூரியனைக் குறிக்கிறது. பைரவா மற்றும் ருத்ரா போன்ற சிவனின் இருண்ட வடிவங்கள் கேதுவுடன் தொடர்புடையவை. இந்த கோபமான வடிவங்களை தாந்த்ரீக பாணியில் வணங்குவது கேதுவின் எதிர்மறையான விளைவுகளைத் தடுக்கலாம்.

கிரகங்களுடன் தேவி உறவு:

தெய்வீகத் தாய்க்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் சக்தியின் வடிவங்கள் போன்ற எண்ணற்ற வடிவங்கள் உள்ளன என்று சந்தனா தர்மத்தில் பரவலாக விதிவிலக்கான பார்வை உள்ளது. உலகளாவிய பார்வையில் தேவியின் பல முக்கிய வடிவங்கள் உள்ளன. தெய்வீக தாய் சந்திரனுடன் தொடர்புடையவர்; கோபமான வடிவத்தில் உள்ள தேவி (சண்டிகா-தேவி, துர்கா போன்றவை) ராகுவின் ஆற்றலுடன் தொடர்புடையது; தெய்வீக மகள் அல்லது அன்பின் தெய்வம், - வீனஸ். கிரக ஆற்றல்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான கடிதங்களுக்கு கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தாஸ்-மகாவித்யாவின் தாமதமான தாந்த்ரீக மரபு உள்ளது: மகாவித்யா காளி, - சனி: மகாவித்யா தாரா, - வியாழன்; வித்யா பைரவி, - லக்னம்; வித்யா திரிபுரசுந்தரி (லலிதா, ஷோடாஷி), - புதன்; வித்யா புவனேஸ்வரி, - சந்திரன்; வித்யா சின்னமாஸ்தா (சாமுண்டா வஜ்ரயோகினி), - ராகு; சித்தி வித்யா தூமாவதி, - கேது; சித்தி வித்யா பாகலமுகி (மங்கள, ஹிங்குலா), - செவ்வாய்; சித்தி வித்யா மாதாங்கி, - சூரியன்; சித்தி வித்யா கமலா, - சுக்கிரன்.