உங்கள் கட்டைவிரல் உணர்வைப் பெறுவதற்கான முறைகள்


முறை 1 - மை பதித்தல் முறை

நாடி ஜோதிடம்

கட்டைவிரலில் மை

கட்டைவிரலை காகிதத்தில் வைக்கவும்

காகிதத்தை ஸ்கேன் செய்யுங்கள்

ஸ்கேனரிலிருந்து கோப்பு பரிமாற்றம்

படத்தை அனுப்பவும்