உங்கள் கட்டைவிரல் உணர்வைப் பெறுவதற்கான முறைகள்


முறை 2 - நேரடி ஸ்கேனிங் முறை

உங்கள் கட்டைவிரல்

ஸ்கேனரில் கட்டைவிரலை வைக்கவும்

ஸ்கேனரிலிருந்து கோப்பு பரிமாற்றம்

படத்தை அனுப்பவும்