Huis    Astrolohiya ng India     Nadi Astrolohiya    Thumb impression

Mga paraan upang makuha ang iyong thumb impression


Paraan 1 - Paraan ng Ink Impression

Nadi Astrolohiya

Tinta sa hinlalaki

Ilagay ang hinlalaki sa papel

I-scan ang Papel

Paglipat ng File mula sa Scanner

Ipadala ang Larawan

Paraan - 2 Direktang Pag-scan

Paraan-3 Photoshoot