Kataka Rasi


Teken nr : 4

Soort : Water

Heer : Maan

Engelse naam : kanker

Sanskrietnaam : Kataka

Betekenis van de naam Sanskriet: The Crab

Kataka

De kenmerken van dit huis zijn flexibiliteit, interesse in mysteries, reizende ongesteldheid. Het heerst over de borst en het hart van het lichaam. Publieke en maatschappelijke bekendheid mag worden verwacht. De invloed van de ouders zal zeer groot zijn. Zal een geheim en verhullend karakter hebben.

Kan vele talen beheersen. De persoon van deze rasi zal extreem gevoelig zijn. Klachten over de gezondheid komen voort uit het emotionele of bezorgde karakter.

Kataka Rasi PalanVaak hebben ze de neiging om problemen in het huwelijksleven te hebben, waaronder mogelijk verlies van problemen. Dasas van Mars, Jupiter en Ketu zijn goede. Mars is de weldoener. Dasa's van Venus, Mercurius en Rahu zijn slecht. Gevoeligheid van longen en gezondheidsklachten die verband houden met hersenen en ademhaling kunnen problemen veroorzaken.

Temple For Rasis