Simha Rasi


Sign No : 5

Uri : Sunog

Panginoon : Araw

Pangalan sa Ingles : Leo

Pangalan ng Sanskrit : Simha

Kahulugan ng Sanskrit Pangalan : Ang Leon

Simha

Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng Rasi na ito ay may makaharing personalidad, kagandahang-loob at likas na puso ng leon. Ang kalikasan ng militar ay maaaring lumikha ng ilang mga sitwasyon. Ang tao ay pararangalan at may kakayahang gumabay at magbigay ng inspirasyon sa iba.

Magiging extremist ang tao sa pag-ibig at sa pilosopiya. Magiging mahilig sa pagbisita sa mga kagubatan at maburol na lugar. Makakamit ng pagpapahalaga at pagkilala ng Pamahalaan. Will

nagtataglay ng magnetic personality. Maaaring asahan ang mga problemang nauugnay sa puso at mahinang sirkulasyon ng dugo.simha Rasi Palan

Ang ngipin at tiyan ay ang mahihinang bahagi ng katawan. Dasas ng Sun, Mars at Rahu ay mabuti at ang sa Mercury, Venus at Ketu ay masama.


Templo Para kay Rasis