திருமணத்திற்கு நல்ல நாட்கள் 2022

புதுமனை புகுவிழா நல்ல நாட்கள் (கிரஹப்பிரவேகம்) 2022 , வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2022 , சொத்து வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2022

ஜனவரி |  பிப்ரவரி  |  ஏப்ரல் |  மே |  ஜூன்  |  ஜூலை  |  டிசம்பர்


மொழியை மாற்ற   

ஜனவரி 2022

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

சனிக்கிழமை

06:48 to 14:33

மிருகாஷிர்ஷா

திரயோதசி

20

வியாழக்கிழமை

14:44 to 20:30

மாகா

திரிதியா

23

ஞாயிற்றுக்கிழமை

12:49 to 30:49+

ஹஸ்தா

சாஷ்டி

27

வியாழக்கிழமை

08:51 to 15:27

அனுராதா

தசமி

27

வியாழக்கிழமை

26:16+ to 30:49+

அனுராதா

ஏகாதசி

29

சனிக்கிழமை

18:03 to 26:49+

முலா

துவாதசி, திரயோதசி
பிப்ரவரி 2022

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

05

சனிக்கிழமை

06:48 to 30:48+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

06

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:48 to 10:54

ரேவதி

சாஷ்டி

11

வெள்ளிக்கிழமை

19:49 to 27:11+

மிருகாஷிர்ஷா

ஏகாதசி

18

வெள்ளிக்கிழமை

16:42 to 30:44+

உத்தரா பால்குனி

துவைடியா, திரிதியா

மேலேஏப்ரல் 2022

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

17

ஞாயிற்றுக்கிழமை

07:16 to 29:33+

சுவாதி

பிரதிபாதா, துவைடியா

19

செவ்வாய்க்கிழமை

17:02 to 25:38+

அனுராதா

சதுர்த்தி

21

வியாழக்கிழமை

10:21 to 21:51

முலா

சாஷ்டி

22

வெள்ளிக்கிழமை

20:14 to 30:10+

உத்தர ஆஷாதா

சப்தமி

23

சனிக்கிழமை

06:10 to 18:53

உத்தர ஆஷாதா

அஷ்டமி

28

வியாழக்கிழமை

16:29 to 24:25+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

திரயோதசி

மேலே

மே 2022

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

02

திங்கட்கிழமை

24:33+ to 30:06+

ரோகினி

துவைடியா

03

செவ்வாய்க்கிழமை

06:06 to 16:15

ரோகினி

திரிதியா

09

திங்கட்கிழமை

23:30 to 30:04+

மாகா

நவமி

10

செவ்வாய்க்கிழமை

06:04 to 18:39

மாகா

நவமி

11

புதன்கிழமை

19:27 to 30:03+

உத்தரா பால்குனி

ஏகாதசி

12

வியாழக்கிழமை

18:50 to 30:03+

ஹஸ்தா

துவாதசி

13

வெள்ளிக்கிழமை

06:03 to 18:48

ஹஸ்தா

துவாதசி, திரயோதசி

17

செவ்வாய்க்கிழமை

06:02 to 10:46

அனுராதா

துவைடியா

18

புதன்கிழமை

23:36 to 29:36+

முலா

சதுர்த்தி

20

வெள்ளிக்கிழமை

06:02 to 25:18+

உத்தர ஆஷாதா

பஞ்சமி, சாஷ்டி

25

புதன்கிழமை

10:31 to 30:01+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

ஏகாதசி

26

வியாழக்கிழமை

06:01 to 18:18

ரேவதி

ஏகாதசி, துவாதசி

31

செவ்வாய்க்கிழமை

06:07 to 24:34+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா, துவைடியா

மேலே

ஜூன் 2022

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

06

திங்கட்கிழமை

06:55 to 26:25+

மாகா

சப்தமி

08

புதன்கிழமை

06:02 to 27:27+

உத்தரா பால்குனி

அஷ்டமி, நவமி

11

சனிக்கிழமை

20:46 to 26:05+

சுவாதி

துவாதசி

12

ஞாயிற்றுக்கிழமை

23:58 to 30:03+

அனுராதா

Chaturdashi

13

திங்கட்கிழமை

06:03 to 21:02

அனுராதா

Chaturdashi

14

செவ்வாய்க்கிழமை

23:47 to 30:03+

முலா

பிரதிபாதா

15

புதன்கிழமை

06:03 to 15:32

முலா

பிரதிபாதா, துவைடியா

16

வியாழக்கிழமை

12:37 to 19:55

உத்தர ஆஷாதா

திரிதியா

21

செவ்வாய்க்கிழமை

06:04 to 30:04+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

அஷ்டமி, நவமி

22

புதன்கிழமை

06:04 to 23:56

ரேவதி

நவமி, தசமி

மேலே

ஜூலை 2022

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

03

ஞாயிற்றுக்கிழமை

17:06 to 30:07+

மாகா

பஞ்சமி

05

செவ்வாய்க்கிழமை

12:16 to 30:08+

உத்தரா பால்குனி

சாஷ்டி, சப்தமி

06

புதன்கிழமை

06:08 to 11:42

உத்தரா பால்குனி

சப்தமி

08

வெள்ளிக்கிழமை

12:13 to 30:08+

சுவாதி

நவமி, தசமி

மேலே

டிசம்பர் 2022

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

02

வெள்ளிக்கிழமை

06:29 to 30:29+

உத்தர பத்ரபாதா

தசமி

07

புதன்கிழமை

20:46 to 30:32+

ரோகினி

பூர்ணிமா

08

வியாழக்கிழமை

06:32 to 30:33+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

பூர்ணிமா, பிரதிபாதா

09

வெள்ளிக்கிழமை

06:33 to 14:59

மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா, துவைடியா

14

புதன்கிழமை

09:13 to 23:41

மாகா

சாஷ்டி

« நல்ல நாட்கள் - 2020