திருமணத்திற்கு நல்ல நாட்கள் 2021

புதுமனை புகுவிழா நல்ல நாட்கள் (கிரஹப்பிரவேகம்) 2021 , வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2021 , சொத்து வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2021

மே |  ஜூன்  |  ஜூலை  |  நவம்பர் |  டிசம்பர்


மொழியை மாற்ற   

மே 2021

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

07

வெள்ளிக்கிழமை

19:30 to 30:04+

உத்தர பத்ரபாதா

துவாதசி

08

சனிக்கிழமை

06:04 to 30:04+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

துவாதசி, திரயோதசி

09

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:04 to 10:48

ரேவதி

திரயோதசி

13

வியாழக்கிழமை

24:51+ to 30:03+

ரோகினி

துவைடியா

14

வெள்ளிக்கிழமை

06:03 to 30:03+

மிருகாஷிர்ஷா

திரிதியா

21

வெள்ளிக்கிழமை

15:22 to 30:02+

உத்தரா பால்குனி

தசமி

22

சனிக்கிழமை

06:02 to 20:03

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

தசமி, ஏகாதசி

23

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:42 to 12:12

ஹஸ்தா

துவாதசி

24

திங்கட்கிழமை

11:13 to 30:02+

சுவாதி

திரயோதசி, சதுர்தாஷி

26

புதன்கிழமை

06:36 to 25:15+

அனுராதா

பூர்ணிமா, பிரதிபாதா

28

திங்கட்கிழமை

06:01 to 20:00

முலா

துவைடியா, திரிதியா

29

சனிக்கிழமை

18:03 to 30:01+

உத்தர ஆஷாதா

சதுர்த்தி, பஞ்சமி

30

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:01 to 16:41

உத்தர ஆஷாதா

பஞ்சமிஜூன் 2021

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

03

வியாழக்கிழமை

18:34 to 30:02+

உத்தர பத்ரபாதா

நவமி, தசமி

04

வெள்ளிக்கிழமை

06:02 to 15:10

உத்தர பத்ரபாதா

தசமி

05

சனிக்கிழமை

06:02 to 16:47

ரேவதி

ஏகாதசி

16

புதன்கிழமை

06:03 to 22:15

மாகா

சாஷ்டி

19

சனிக்கிழமை

06:04 to 20:28

ஹஸ்தா

நவமி, தசமி

20

ஞாயிற்றுக்கிழமை

20:59 to 26:58+

சுவாதி

ஏகாதசி

22

செவ்வாய்க்கிழமை

14:22 to 30:05+

அனுராதா

திரயோதசி

23

புதன்கிழமை

06:05 to 11:48

அனுராதா

சதுர்தாஷி

24

வியாழக்கிழமை

14:33 to 30:05+

முலா

பூர்ணிமா, பிரதிபாதா

30

புதன்கிழமை

26:03+ to 30:06+

உத்தர பத்ரபாதா

சப்தமி

மேலேஜூலை 2021

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

வியாழக்கிழமை

06:06 to 30:07+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

சப்தமி, அஷ்டமி

02

வெள்ளிக்கிழமை

06:07 to 10:53

ரேவதி

அஷ்டமி

07

புதன்கிழமை

15:35 to 27:19+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

திரயோதசி

13

செவ்வாய்க்கிழமை

09:21 to 14:49

மாகா

சதுர்த்தி

15

வியாழக்கிழமை

08:12 to 18:59

உத்தரா பால்குனி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

மேலே

நவம்பர் 2021

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

திங்கட்கிழமை

06:39 to 30:22+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

துவாதசி

16

செவ்வாய்க்கிழமை

06:22 to 13:43

ரேவதி

துவாதசி, திரயோதசி

20

சனிக்கிழமை

06:23 to 30:24+

ரோகினி

பிரதிபாதா, துவைடியா

21

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:24 to 30:24+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

துவைடியா, திரிதியா

28

ஞாயிற்றுக்கிழமை

22:05 to 30:27+

உத்தரா பால்குனி

நவமி

29

திங்கட்கிழமை

06:27 to 16:57

உத்தரா பால்குனி

தசமி

30

செவ்வாய்க்கிழமை

06:28 to 20:34

ஹஸ்தா

ஏகாதசி

மேலே

டிசம்பர் 2021

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

புதன்கிழமை

18:47 to 30:29+

சுவாதி

துவாதசி, திரயோதசி

02

வியாழக்கிழமை

06:29 to 16:27

சுவாதி

திரயோதசி

06

திங்கட்கிழமை

26:19+ to 30:32+

உத்தர ஆஷாதா

சதுர்த்தி

07

செவ்வாய்க்கிழமை

06:32 to 13:01

உத்தர ஆஷாதா

சதுர்த்தி

11

சனிக்கிழமை

22:32 to 30:34+

உத்தர பத்ரபாதா

நவமி

13

திங்கட்கிழமை

06:35 to 19:34

ரேவதி

தசமி

« நல்ல நாட்கள் - 2020