Pooram

Ikaw nakapili' Pooram ' bilang bida ng bata. Ang 10 Porutham para sa bawat isa sa mga bituin para sa' Pooram ' ay ibinigay sa ibaba :

Sl Hindi

babae
Bituin

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Puntos

Puna

Speci
-al

1

ASVINI

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

8

MAS MABUTI

2

BHARANI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

3

KARTHI

–MES

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

7

MAS MABUTI

4

KARTHI

–RIS

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

5

ROHINI

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

5

MABUTI

6

MIRGA

–RISH

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

4

HINDI

MASAMA

7

MIRGA

–MIDH

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

5

MABUTI

8

THIRV

ADHIR

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

9

PUNA

–MIDH

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

3

SURIIN

10

PUNA

–KADA

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

3

SURIIN

11

POOSAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

12

AAYI

LYAM

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

SURIIN

13

MAKAM

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

6

MABUTI

14

POORAM

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

9

Pinakamahusay

Pareho

Bituin

Mabuti

15

UTHIRA

–SIM

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

Pinakamahusay

16

UTHIRA

–KAN

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

17

MAY

THAM

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1<

8

MAS MABUTI

18

CHITH

–KANI

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

19

CHITH

–THUL

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

6

MABUTI

20

SWATHI

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

7

MAS MABUTI

21

VISAK

–THUL

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

5

MABUTI

22

VISAK

–VIRU

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

6

MABUTI

23

ANU

SHAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

24

KETTAI

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

6

MABUTI

25

MOOLAM

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

26

KAWAWA

ADAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

27

UTRA

–DANUS

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

28

UTRA

–MAKAR

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

MABUTI

29

THIRU

VONAM

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

MABUTI

30

AVIT

–MAKAR

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

31

AVIT

–KUMBA

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

6

MABUTI

32

SATH

AYAM

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

6

MABUTI

33

PURAT

–KUM

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

6

MABUTI

34

PURAT

–MIN

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

35

UTHRA

TTATH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

36

REVATHI

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

Pareho

Bituin

Mabuti