Search Results for: Lunareclipse (16)

Full Moons Sa 2023 - At kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay

21 Feb 2023

Ang Buwan ay isa sa mga luminary at ito ang namamahala sa ating mga emosyon at damdamin habang ang Araw ay ang isa pang liwanag na kumakatawan sa ating pagkatao at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba.

Luas cheias em 2023 - e como elas afetam nossas vidas

21 Feb 2023

A Lua � um dos luminares e rege nossas emo��es e sentimentos, enquanto o Sol � o outro luminar que representa nossa personalidade e como interagimos com os outros.

Bulan Penuh Pada 2023 - Dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan kita

21 Feb 2023

Bulan adalah salah satu cahaya dan ia mengawal emosi dan perasaan kita manakala Matahari adalah cahaya lain yang mewakili keperibadian kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain.

Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

21 Feb 2023

La Luna es una de las luminarias y rige nuestras emociones y sentimientos, mientras que el Sol es la otra luminaria que representa nuestra personalidad y c�mo interactuamos con los dem�s.

Full Moons In 2023 - And how they stand to affect our lives

15 Feb 2023

The Moon is one of the luminary and it rules our emotions and feelings while the Sun is the other luminary that stands for our personality and how we interact with others.

Lunar Eclipse - Pulang buwan, kabuuang eclipse, Bahagyang eclipse, Ipinaliwanag ng Penumbral

25 Nov 2022

Ang mga eclipses ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa ating buhay at sila ang dahilan ng ebolusyon sa paligid. Ayon sa astrolohiya, ang mga eklipse ay mga panahon ng pagbabago na nagdudulot ng mabilis at biglaang mga pagbabago.

Eclipse Lunar - Luna Roja, Eclipse Total, Eclipse Parcial, Explicaci�n Penumbral

25 Nov 2022

Los eclipses provocan grandes cambios en nuestras vidas y son la causa de la evoluci�n. Seg�n la astrolog�a, los eclipses son per�odos de transformaci�n que provocan cambios r�pidos y repentinos.

Maansverduistering - Rode maan, Totale zonsverduistering, Gedeeltelijke zonsverduistering, Penumbral uitgelegd

25 Nov 2022

Verduisteringen brengen grote veranderingen in ons leven teweeg en ze zijn de oorzaak van evolutie rondom. Volgens de astrologie zijn verduisteringen transformerende perioden die snelle en plotselinge veranderingen teweegbrengen.

�clipse lunaire - Lune rouge, �clipse totale, �clipse partielle, p�nombre expliqu�e

25 Nov 2022

Les eclipses entrainent des changements majeurs dans nos vies et elles sont la cause de levolution autour. Selon lastrologie, les eclipses sont des periodes de transformation qui entrainent des changements rapides et soudains.

Sa panahon ng Solar Eclipse at Lunar Eclipse

24 Nov 2022

Ang mga Eclipses ay bihira at kawili-wiling mga kaganapan sa langit. Sa anumang karaniwang taon, maaari tayong magkaroon ng ilang lunar at solar eclipses. Ang dalawang uri ng eclipses na ito ay lubos na makabuluhan para sa mga tao, parehong astronomically at astrologically.

Durante o Eclipse Solar e o Eclipse Lunar

24 Nov 2022

Os Eclipses s�o eventos celestes raros e interessantes. Em qualquer ano t�pico, podemos ter alguns eclipses lunares e solares. Esses dois tipos de eclipses s�o altamente significativos para os humanos, tanto astronomicamente quanto astrologicamente.

Semasa Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

24 Nov 2022

Gerhana adalah peristiwa angkasa yang jarang berlaku dan menarik. Dalam mana-mana tahun biasa, kita mungkin mengalami beberapa gerhana bulan dan matahari. Kedua-dua jenis gerhana ini sangat penting bagi manusia, baik dari segi astronomi dan astrologi.

Durante el eclipse solar y el eclipse lunar

24 Nov 2022

Los eclipses son eventos celestiales raros e interesantes. En cualquier a�o t�pico, podemos tener algunos eclipses lunares y solares. Estos dos tipos de eclipses son muy significativos para los humanos, tanto astron�mica como astrol�gicamente.

Lunar Eclipse - Red moon, Total eclipse, Partial eclipse, Penumbral explained

21 Nov 2022

Eclipses bring about major changes in our lives and they are the cause for evolution around. As per astrology, eclipses are transformative periods that bring about rapid and sudden changes.

Pendant l'�clipse solaire et l'�clipse lunaire

19 Nov 2022

Les eclipses sont des evenements celestes rares et interessants. Au cours dune annee typique, nous pouvons avoir quelques eclipses lunaires et solaires. Ces deux types declipses sont hautement significatifs pour lhomme, a la fois astronomiquement et astrologiquement.

During Solar Eclipse and Lunar Eclipse

17 Nov 2022

The Eclipses are rare and interesting celestial events. In any typical year, we may have a few lunar and solar eclipses. These two types of eclipses are highly significant for humans,