Search Results for: Jupitertransitsun (4)

Jupiter Transit sa mga Natal Planet at ang Epekto nito

25 Nov 2022

Ang Jupiter ay isang mabagal na gumagalaw na planeta tulad ng Saturn at isa sa mga panlabas na planeta. Ang Jupiter ay naglalakbay sa zodiac sky at tumatagal ng halos isang taon upang lumipat mula sa isang sign patungo sa isa pa.

Tr�nsito de J�piter sobre planetas natais e seu impacto

25 Nov 2022

J�piter � um planeta lento como Saturno e � um dos planetas exteriores. J�piter viaja pelo c�u do zod�aco e leva cerca de um ano para passar de um signo para o outro.

Le transit de Jupiter sur les plan�tes natales et son impact

25 Nov 2022

Jupiter est une planete lente comme Saturne et fait partie des planetes exterieures. Jupiter parcourt le ciel du zodiaque et met environ un an pour passer dun signe a lautre.

Jupiter Transit over Natal Planets and its Impact

22 Nov 2022

Jupiter is a slow moving planet just like Saturn and is one of the outer planets. Jupiter travels through the zodiac sky