Search Results for: August (18)

Wat jouw geboortemaand over jou zegt

15 Mar 2024

We weten wel dat onze sterrenbeelden en horoscopen veel over ons vertellen. Maar wist je dat je geboortemaand veel informatie over jou bevat?

Was Ihr Geburtsmonat �ber Sie aussagt

15 Mar 2024

Wir wissen, dass unsere Sternzeichen und Horoskope viel �ber uns verraten. Aber wussten Sie, dass Ihr Geburtsmonat viele Informationen �ber Sie enth�lt?

What Your Birth Month says about you

13 Mar 2024

We do know that our zodiac signs and horoscopes tell a lot about us. But then did you know that your month of birth holds a lot of information about you.

Uranus Retrograde 2023 - Lumaya sa Karaniwan

07 Sep 2023

Ang Uranus, ang planeta ng mga pagbabago, pagbabagong-anyo at malalaking rebolusyon ay huling nag-retrograde hanggang Enero 27, 2023.

Uranus Retrograde 2023 - Ontsnap aan de norm

07 Sep 2023

Uranus, de planeet van veranderingen, transformaties en grote revoluties was voor het laatst retrograde tot 27 januari 2023. Uranus zal vanaf 28 augustus 2023 tot 26 januari 2024 opnieuw retrograde gaan in het aardeteken Stier.

Uranus Retrograde 2023 - Befreien Sie sich von der Norm

07 Sep 2023

Uranus, der Planet der Veranderungen, Transformationen und gro�en Revolutionen, war zuletzt bis zum 27. Januar 2023 rucklaufig. Vom 28. August 2023 bis zum 26.

Uranus Retrograde 2023 - Break Free from the Norm

28 Aug 2023

Uranus, the planet of changes, transformations and major revolutions was last retrograde till January 27, 2023. Uranus will again retrograde from August 28, 2023 to January 26, 2024 in the earth sign of Taurus.

Monthly Horoscope Video - August 2023. Findyourfate.com

20 Jul 2023

Monthly Horoscope - August 2023. Astrology prediction for this month August and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Blauer Mond in der Astrologie - Blue Moon Lunacy

13 Mar 2023

Wir haben oft den Ausdruck �einmal in einem blauen Mond� geh�rt, also was bedeutet er? Es impliziert etwas, das eine seltene M�glichkeit des Auftretens hat.

Blauwe Maan in Astrologie - Blauwe Maan Waanzin

13 Mar 2023

We hebben vaak de uitdrukking "once in a blue moon" gehoord, dus wat betekent het? Het impliceert iets dat een zeldzame mogelijkheid heeft om voor te komen.

Blue Moon in Astrology - Blue Moon Lunacy

01 Mar 2023

We have often heard the phrase �once in a blue moon�, so what does it mean? It implies something that has a rare possibility of occurrence.

Volle manen in 2023 - En hoe ze ons leven zullen be�nvloeden

21 Feb 2023

De maan is een van de lichten en beheerst onze emoties en gevoelens, terwijl de zon het andere licht is dat staat voor onze persoonlijkheid en hoe we omgaan met anderen.

Vollmonde im Jahr 2023 � und wie sie unser Leben beeinflussen werden

21 Feb 2023

Der Mond ist eine der Leuchten und regiert unsere Emotionen und Gef�hle, w�hrend die Sonne die andere Leuchte ist, die f�r unsere Pers�nlichkeit steht und wie wir mit anderen interagieren.

Wie man die Energie der Neumonde im Jahr 2023 nutzt

16 Feb 2023

Jeden Monat kommt der Mond einmal zwischen Erde und Sonne. Um diese Zeit nur die R�ckseite des Mondes

Hoe de energie van de nieuwe manen in 2023 te benutten

16 Feb 2023

Elke maand komt de maan ��n keer tussen de aarde en de zon. Rond deze tijd alleen de achterkant van de maan

Full Moons In 2023 - And how they stand to affect our lives

15 Feb 2023

The Moon is one of the luminary and it rules our emotions and feelings while the Sun is the other luminary that stands for our personality and how we interact with others.

C�mo aprovechar la energ�a de las Lunas Nuevas en 2023

14 Feb 2023

Cada mes, la Luna se interpone una vez entre la Tierra y el Sol. Alrededor de este tiempo, solo la parte trasera

How to harness the energy of the New Moons in 2023

13 Feb 2023

Every month, the Moon comes in between the Earth and the Sun once. Around this time, only the backside of the Moon gets the light of the Sun and up from here, the Moon seems dark and hence is called a New Moon.