Bahay    Pagkakatugma ng buwan  Aries / Capricorn

moon sign compatibility aries Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan at bumubuo ng Trine angle sa pagitan ng mga ito.

Magkakaroon ng malaking pag-unawa at paggalang sa isa't isa sa relasyong ito. Pareho kayong mahilig sa pakikipagsapalaran at naghahanap ng mga hamon at kaguluhan, at gagawa ito ng isang kawili-wili at malakas na laban. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubos na magkatugma.Ang Aries ay isang Moon sign ng high spirit at independent fire, samantalang ang Sagittarius ay Moon sign ng enthusiasm, at optimism. Gustong maranasan ng Sagittarius Moon ang lahat, maaaring hindi sila mapakali, ngunit palagi silang kawili-wili. Magkasundo kayong dalawa basta't may magandang pagkakaunawaan sa inyong dalawa.