Bahay   Pagkakatugma ng buwan  Aries / Kanser

moon sign compatibility aries Cancer

Ang iyong dalawang moon sign ay halos 90 degrees ang pagitan at bumubuo ng isang Square na aspeto sa pagitan ng mga ito.

Maaaring maraming hamon sa relasyong ito. Ang isang kompromiso ay kailangan mula sa isa sa inyo upang mapaglabanan ang masamang pakiramdam na maaaring mayroon kayo sa isa't isa. Isinasaad ng iyong mga Moon sign na medyo magkatugma lang kayo.Ang Aries ay isang Moon sign ng high spirit at independent fire, samantalang ang Cancer ay Moon sign ng pagiging sensitibo at pag-aalaga ng pamilya. Maaaring magkaproblema kayong dalawa na magkasundo, lalo na kung hindi matutunan ng Aries Moon na makipag-ugnayan sa mga sensitibong damdamin at emosyon ng Cancer Moon.