உறவு

பாரம்பரிய இந்து கணக்கீட்டு முறை

குட்டா அமைப்பின் அர்த்தங்கள்

இந்த அமைப்பு முதன்மையாக நிலவு மற்றும் நக்ஷத்திரங்களுக்கு இடையிலான பொருந்தக்கூடிய தன்மையை அளவிடுகிறது. இது மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் சந்திரன் உணர்ச்சிபூர்வமான உறவையும் ஒரு குடும்பமாக ஒன்றாக செயல்படும் திறனையும் காட்டுகிறது.ஆனால், ஒரு நல்ல

சந்திரன் உறவு ஒரு வெற்றிகரமான உறவுக்கு போதுமானதாக இல்லை. மற்றும் வீனஸ் மற்றும் வியாழன் ஆகியவை விளக்கப்படங்களுக்கு இடையில் சாதகமாக வைக்கப்பட்டால் நல்ல சந்திர உறவுகள் இல்லாமல் உறவுகள் வெற்றிகரமாக முடியும். நிலவுகள் சாதகமாக இருக்கும்போது, ​​நாம் ஒருவருக்கொருவர் நன்றாக உணர்கிறோம், நம் மனநிலைகள் ஒத்திசைகின்றன, மற்றவர் நம் வாழ்வில் இருப்பதால் படையெடுப்பதை அல்லது அச்சுறுத்தலை நாங்கள் உணரவில்லை. நிலவுகள் சாதகமற்றதாக இருக்கும்போது, ​​மற்றவரை நம்புவது கடினமாக இருக்கலாம், அல்லது நாம் அவர்களைச் சுற்றிலும் இருக்க முடியும் என்று உணரலாம். அவர்கள் வெளிநாட்டு, அன்னிய அல்லது நம்மிடமிருந்து வித்தியாசமாகத் தோன்றும் வாய்ப்பு அதிகம்.எனவே, சம்பந்தப்பட்ட விளக்கப்படங்களின் ஒட்டுமொத்த தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒப்பீட்டு முறையுடன் கணக்கீட்டு முறையைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. குட்டா அமைப்பு தானாகவே அவசர அல்லது மேலோட்டமான தீர்ப்புகளை வழங்கக்கூடும். வழக்கமாக புள்ளிகள் அதிகமாக இருந்தால், அது நல்லது, விளக்கப்படங்கள் இல்லையெனில் இணக்கமாக இருந்தால். புள்ளிகள் குறைவாக இருந்தால், விளக்கப்படங்கள் இணக்கமாக இருந்தால், அதை எதிர்க்கலாம் (மொத்த புள்ளிகள் 10 ஐ விட குறைவாக இருந்தால்). புள்ளிகள் அதிகமாக இருந்தால் மற்றும் விளக்கப்படங்கள் வேறுவிதமாக ஒழுங்கற்றதாக இருந்தால், அது ஒரு நல்ல உறவுக்கு போதுமானதாக இருக்காது. புள்ளிகள் குறைவாக இருந்தாலும் விளக்கப்படங்கள் இணக்கமாக இருந்தால், அது ஒரு நல்ல உறவுக்கு போதுமானதாக இருக்கலாம்.

பொதுவாக, விளக்கப்படத்தில் ஒரு மோசமான ஏழாவது வீட்டின் விளைவுகளை எதிர்கொள்ளக்கூடியது மிகக் குறைவு, அதே நேரத்தில் விளக்கப்படத்தில் ஒரு நல்ல ஏழாவது வீட்டை சேதப்படுத்தும். இந்த விஷயத்தை நினைவில் கொள்க.

நாம் முதலில் கணக்கீட்டு முறையை ஆராய வேண்டும், ஏனெனில் இது விரைவாக கவனிக்கப்பட வேண்டும், பின்னர் இந்த விஷயத்தில் இன்னும் தெளிவான முடிவுக்கு ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்விற்கு செல்ல வேண்டும்.

யோனி குடாவின் விளக்கப்படமான எளிதான கணக்கீட்டிற்கும் நாங்கள் சேர்த்துள்ளோம். இந்த விளக்கப்படங்கள் பி.வி.ராமனின் முஹூர்த்தா புத்தகத்திலிருந்து வந்தவை.