எந்த சந்திரனுக்கும் சனி பெயர்ச்சி


மொழியை மாற்ற   

சனி பெயர்ச்சி அல்லது உங்கள் சந்திரன் அடையாளத்தில் சனியின் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் இயல்பான விளக்கப்பட நிலைகளுக்கு ஏற்ப இது நன்மை பயக்கும் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும். சனி உயர்ந்தது அல்லது அதன் சொந்த வீட்டில் இருப்பது போன்ற ஒரு நல்ல

நிலையில் இருந்தால், பூர்வீகம் ஒரு செல்வாக்கு மிக்க நபராக இருப்பார், எல்லா நன்மைகளையும் மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிப்பார். நீங்கள் சாத்தியமில்லாத விஷயங்களை சாத்தியமான வழியில் செய்வீர்கள். உங்கள் ஜாதகத்தில் சனி வலுவாக இல்லாவிட்டால், நீங்கள் சனி பெயர்ச்சியின் போது வாழ்க்கையில் அனைத்து சிரமங்களையும் சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத தொல்லைகள் இருக்கும்.

உங்கள் தெரிந்துகொள்ள கிளிக் செய்க  சந்திரன் அறிகுறிகள் உங்களுடையது என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால்...சனி பெயர்ச்சிஉங்கள் ராசியை கீழே உள்ளிடவும்
சனி பெயர்ச்சியைக் கண்டுபிடிக்க
ராசி தேர்ந்தெடுக்கவும்