கன்னி ராசி


அடையாளம் எண் : 6

வகை : பூமி

ஆண்டவரே : புதன்

ஆங்கில பெயர் :கன்னி

சமஸ்கிருத பெயர் :கன்னி

சமஸ்கிருத பெயரின் பொருள் : கன்னி

கன்னி

அவர்கள் மிகவும் நடைமுறை மக்கள். அவை தூய்மையானவை, தூய்மையானவை மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்டவை. இயற்கையில் நேசமான மற்றும் நட்பான அவர்கள் அவ்வப்போது கூச்சத்தையும் காட்டுகிறார்கள். நன்கு அறியப்பட்ட மற்றும் அறிவார்ந்த ஆளுமை. வாழ்க்கையின் பிற்பகுதி அமைதியாக இருக்கும்.

 

அவர்கள் அமானுஷ்ய மற்றும் பண்டைய அறிவியலில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். இந்த ராசியின் நபர்களுக்கு வலுவான நீதி உணர்வு இருக்கும். உடல்நலம், குடல்,அலிமென்டரி கால்வாய் மற்றும் கல்லீரல் சில சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. நல்ல தாசங்கள் சனி, சுக்கிரன் மற்றும் கேது. வியாழன், சந்திரன், செவ்வாய் மற்றும் ராகு ஆகியவை மோசமான தாசங்கள்.கன்னி ராசி பாலன்

பல் மற்றும் வயிறு உடலின் பலவீனமான பாகங்கள். சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் ராகு ஆகியவற்றின் தசைகள் நல்லவை, புதன், வீனஸ் மற்றும் கேது போன்றவை மோசமானவை.

ராசிஸ் கோயில்