1. Templo Van Purushothaman


Vila             : Tiru Nangoor - 609 106
Senhor                : Van Purushotama Perumal
Deusa         : Purushothama Nayaki
Tempo de abertura : 8.00SOU - 10.30SOU; 5.00PM - 7.00PM
Caminho                : Mayiladuthurai
Telefone não       : 94439 – 85843
Templo Van Purushothaman


Templo pantanoso de Vaithiyanathan

2. Templo pantanoso de Vaithiyanathan


Vila : Vaitheeswaran koil
Senhor    : Shiva
Caminho    : Nagai