1. Templo ng Van Purushothaman


nayon             : Tiru Nangoor - 609 106
Panginoon                : Van Purushotama Perumal
diyosa         : Purushothama Nayaki
Oras ng Pagbubukas : 8.00AM - 10.30AM; 5.00PM - 7.00PM
Paraan                : Mayiladuthurai
Numero ng telepono       : 94439 – 85843
Templo ng Van Purushothaman


Vaithiyanathan swamy Temple

2. Vaithiyanadha swamy Temple


nayon : Vaitheeswaran koil
Panginoon    : Shiva
Paraan    : Nagai