1. Templo Sankaaranyeswarar


Vila             : Thalachangadu
Senhor                : Shankarunadheshvarar
Deusa         : Soundara Nayaki
Horário de abertura : 9.00AM - 12.00PM; 4.00PM - 7.00PM
Caminho                : Mayiladuthurai
Telefone       : 04364 - 280757 ,94434 – 01060, 04364 -280032
Sankaaranyeswarar Temple


Templo de Agniswarar

2. Templo de Agniswarar


Vila : Kanchanur
Senhor    : Shiva
Caminho    : Thanjavur

3. Templo Gangadeeswarar


Vila  :  Purasawalkam
Senhor     :  Shiva
Caminho     :  Chennai
Templo Gangadeeswarar