1. Sankaaranyeswarar Temple


Nayon             : Thalachangadu
Panginoon                : Shankarunadheshvarar
Dyosa         : Soundara Nayaki
Oras ng Pagbubukas : 9.00AM - 12.00PM; 4.00PM - 7.00PM
Daan                : Mayiladuthurai
Numero ng Telepono      : 04364 - 280757 ,94434 – 01060, 04364 -280032
Sankaaranyeswarar Temple


Templo ng Agniswarar

2. Templo ng Agniswarar


Nayon : Kanchanur
Panginoon    : Shiva
Daan    : Thanjavur

3. Gangadeeswarar Temple


Nayon  :  Purasawalkam
Panginoon     :  Shiva
Daan     :  Chennai
Gangadeeswarar Temple